Jenomže v lázeňském městě nemají silničáři situaci vůbec jednoduchou. Práci jim komplikuje členitý terén i to, že úklid města zajišťuje několik firem, což lidé obvykle nevědí. Zimní údržbu v samotných Karlových Varech z největší části provádí firma AVE a Správa lázeňských parků. Páteřní komunikace, například průtah městem, které patří Ředitelství silnic a dálnic, zase uklízí Údržba silnic Karlovarského kraje.

„Dále se v Karlových Varech pohybuje další technika na zimní údržbu patřící různým soukromým subjektům, které v zimě udržují parkoviště a areály firem. Pokud tedy lidé vidí multikáru nebo traktor jedoucí s pluhem nahoře, neznamená to, že jde o techniku AVE, která nepluží," vysvětluje situaci Rostislav Matyáš, ředitel provozovny AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.

Firma AVE má v zimních měsících zřízen nepřetržitý čtyřiadvacetihodinový dispečink a kvůli nedostatkům mohou lidé volat na číslo 775 599 420. Pokud začne padat sníh, dispečeři organizují a operativně řídí práci techniky i pracovníků zajišťujících ruční úklid sněhu nebo náledí. Tento dispečink kromě vlastního monitoringu vychází i z informací od státní i městské policie, dispečinku dopravního podniku, ale také reaguje na podněty občanů a podle toho řídí nasazování techniky a pracovníků .

Na zimní údržbu má AVE k dispozici patnáct aut a techniku na údržbu silnic a chodníků, dva traktůrky jen na chodníky, 20 lidí na stálý úklid, kteří při sněžení provádějí zimní údržbu, a šestnáct lidí pouze na zimní údržbu.

„Provádění zimní údržby se řídí Operačním plánem zimní údržby města Karlovy Vary, který každoročně schvaluje rada. V tomto plánu jsou uvedeny časové limity pro údržbu komunikací, pěších zón, zastávek autobusů a podobně. Ale také postupy, jakým způsobem se jednotlivé komunikace v zimě udržují a ošetřují," zdůraznil ředitel Matyáš.

„Zimní údržbu ve městě zajišťují Chebské technické služby," uvedla mluvčí chebské radnice Simona Liptáková. „S žádnými vážnými problémy jsme se zatím nesetkali. Rozpočet na tento rok je 6 milionů korun. Přesné výdaje na zimní údržbu budou známé až po skončení zimního období," upřesnila Simona Liptáková. Navíc lidé mají možnost na webových stránkách města umístit svoji stížnost, pokud v některém úseku města není posypaná silnice nebo chodník a občané si natolik zvykli, že potíže v Chebu s údržbou nebývají.

„Údržbu silnic a chodníků ve městě Aš mají na starosti Ašské služby a nezaznamenali jsme žádné závažné potíže," uvedl mluvčí ašské radnice Milan Vrbata. „V letošním roce máme na zimní údržbu vyčleněno sedm milionů korun. Pokud se náhodou stane, že se někdo na chodníku zraní či upadne, máme sjednané pojištění, přes které se pak daná záležitost vyřizuje," poznamenal mluvčí.

Například v příhraničních Kraslicích na Sokolovsku se o zimní údržbu starají tamní technické služby. Představitelé menších měst se shodují na tom, že zajištění vlastní zimní údržby je ekonomičtější než si najímat soukromé firmy, neboť se v podstatě uklízí v režijních nákladech. V zimě Technické služby v Kraslicích pracují na dvě směny a v případě potřeby se uklízí nepřetržitě od třetí hodiny ranní do dvacáté hodiny. V ulicích jsou například ručně vedené pluhy, vozy s posypovým materiálem a celé uklízecí čety posílené o lidi provádějící veřejně prospěšné práce. Ředitele kraslických technických služeb Roberta Vopičku těší, že letos nezaznamenal ještě žádnou stížnost občanů.

„Občas někdo s připomínkou zavolá, zda jsme na ně nezapomněli, situace je ale pozitivní," řekl. V Kraslicích se drží předem připraveného plánu zimní údržby, který systematicky stanovuje úklid města. „Pochopitelně se začíná od centra města, u veřejných budov, jakými jsou školy, školky a podobně. Postupně se pak okruh úklidu ve městě a okolí rozšiřuje a jezdí se stále dokola," doplnil ředitel.

V Sokolově se o úklid starají rovněž technické služby. „Existuje plán zimní údržby silnic, podle nějž postupujeme, a prozatím jsme ho beze zbytku splnili," říká jednatel Sokolovských technických služeb Jaromír Dvořák. V plánu jsou uvedeny prvořadé i ostatní silnice a časy, dokdy musejí být uklizeny. Zmíněna je také technika, která musí vyjet. Každý řidič ví, co má dělat. „Pokud dojde ke kalamitě, můžeme ještě povolat externí pracovníky. Letošní zimu jsme je nemuseli prozatím použít," konstatoval Dvořák. Při kalamitním stavu může v Sokolově vyrazit do terénu až 12 mechanismů. A jak to vypadá se stížnostmi? „Každou zimu si většina lidí představuje, že jejich ulice musí být uklizena do deseti minut. Znovu konstatuji, že postupujeme podle plánu zimní údržby," dodal Dvořák.

(iva, jid, roc, bur)