To má dobře na paměti Karlovarský kraj a proto rada kraje schválila vyhlášení zadávacího řízení na nákup šesti užitkových vozidel pro devět cestujících, která získají příspěvkové organizace působící v oblasti sociálních věcí. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky se pohybuje kolem 4,5 milionu korun.

„Nové automobily by měly sloužit v domovech pro seniory a osoby se zdravotním postižením na území celého Karlovarského kraje. Tedy v Perninku, Hazlově, Mariánské, Chebu, Lázních Kynžvart a Kynšperku nad Ohří. Pořízením vozů reagujeme na potřeby našich příspěvkových organizací, kterým schází větší auta pro přepravu klientů a nákladu,“ uvedl náměstek hejtmanky pro oblast sociálních věcí a bezpečnosti Petr Kubis.

Veřejná zakázka byla zveřejněna na profilu zadavatele a Karlovarský kraj zároveň obešle výzvou k podání nabídek jedenáct vytipovaných dodavatelů.

Nabídky na dodání vozů budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, přičemž rozhodující bude nejnižší nabídková cena. „Příspěvkové organizace dostanou zcela nová, nepoužitá auta vyrobená v roce 2018, případně v roce 2019. Zároveň nesmějí být sestavena z repasovaných dílů. K uzavření kupních smluv by mělo dojít příští rok v lednu,“ poznamenala mluvčí kraje Jana Pavlíková.