Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve svém prvostupňovém nepravomocném rozhodnutí uložil pokutu 250 tisíc korun městu Sokolov. Důvodem jsou pochybení ve veřejné zakázce na rekonstrukci haly zimního stadionu.

„Myslíme si, že to není pravda, a máme na to své argumenty. Zasedal jsem v devítičlenné komisi, která vybrala nejlepší a nejlevnější nabídku,“ řekl místostarosta Sokolova Jaromír Dvořák. Město prý v rozporu se zadávacími podmínkami hodnotilo údaj o záruční lhůtě u dodávek a zařízení.

„Vybraný uchazeč, sdružení BAU-STAV a ISSO, nabídl záruku 38 měsíců, ač vzorová smlouva pevně stanovovala záruku pouze na dva roky,“ sdělil místopředseda ÚOHS pověřený řízením sekce veřejných zakázek Kamil Rudolecký. Jak dále dodal, tento postup podstatně ovlivnil výběr nejvhodnější nabídky. Pokud by zadavatel nehodnotil ve prospěch vybraného uchazeče změnu vzorové smlouvy, vyhrála by společnost METROSTAV.
Nelze prý přitom vyloučit, že pokud by uchazeči, který skončil druhý v pořadí, bylo předem známo, že je možné nabídnout i jinou než dvouletou záruční lhůtu, že by tak neučinil. Rozhodnutí je nepravomocné, zadavatel podal rozklad k předsedovi ÚOHS.

„Úřad pro ochranu hospodářské soutěže má na věc jiný právní názor. Pokuta mohla být až do výše sedmi milionů korun. Z toho je jasné, že pokud jsme pochybili, rozhodně to nebylo ve špatné víře,“ dodal závěrem Dvořák.