Stále platí plán Karlovarských minerálních vod vybudovat ze stáčírny multifunkční objekt s obchody, kancelářskými prostory a službami?

Především je třeba říci, že developerský projekt bývalého provozu stáčírny je můj soukromý projekt a nejde o investici Karlovarských minerálních vod. KMV zde budou mít i v budoucnu své sídlo, protože jsou neodmyslitelně spjaty s Karlovými Vary, ale jinak se jedná o mou osobní investici v rámci mých různorodých podnikatelských aktivit. Připravujeme využití prostoru bývalého provozu stáčírny a solivárny na multifunkční centrum s obchodními, komerčními, kancelářskými prostory, který bude vybaven dostatečnou kapacitou parkovacích míst.

Aktuálním nutným krokem je zpracování objemové studie, o jejíž zpracování jsme požádali autory obdobné studie nového integrovaného dopravního terminálu v Karlových Varech (architektonické sdružení Studio Hangár, poz. red.), aby možné propojení obou projektů bylo co nejefektivnější.

V rámci projektu počítáme se zachováním objektu bývalé stáčírny z 30. let 20. století i přesto, že se nejedná o kulturní památku, a s dostavbou na dalších pozemcích, zejména na místě současné nevyužívané budovy solivárny z 80. let minulého století.

V novém areálu by se měla nacházet nákupní galerie, food court, centrum zábavy spojené s wellness, kino, uvažujeme o malé stáčecí manufaktuře a podle výstupů objemové studie také o kancelářích a případně bytech.

Výstupy objemové studie bychom měli mít k dispozici na jaře příštího roku.

V jakém termínu by stavba měla začít?

Realizace záměru na území bývalé solivárny závisí na propojení s projektem města na integrovaný dopravní terminál. Pokud tento záměr bude město realizovat, pak se i můj projekt na území solivárny bude řídit časovým harmonogramem terminálu, abychom zachovali vzájemnou symbiózu i vazby a projekty byly sobě vzájemně přínosem. Projekt na území solivárny samozřejmě můžeme realizovat i samostatně, ale nyní se soustředíme na nalezení synergií s projektem města Karlovy Vary.

Co KMV říkají studii nového integrovaného dopravního terminálu, který má v Karlových Varech své zastánce, především ve vedení města, ale také odpůrce? A část odborné veřejnosti projekt kritizuje?

Dle mého názoru se jedná o správný záměr, díky kterému vznikne jedno dopravní centrum a pro město Karlovy Vary to bude přínosné.

Z toho, jak nám byl záměr představen, se zdá, že projekt se snažil zodpovědně vyřešit všechny aspekty související s umístěním dopravního terminálu do centra města. V každém případě, bude-li záměr města Karlovy Vary realizován, bude nepochybně přínosem i pro lokalitu bývalé solivárny. Snažíme se o to, aby náš projekt byl rovněž přínosem nejen pro integrovaný dopravní terminál, ale i pro město Karlovy Vary a jeho občany. S těmito cíli vedeme naše jednání o spolupráci s městem Karlovy Vary.