Ty jsou z rodin odebírány nejčastěji kvůli nevhodným podmínkám pro výchovu nebo ztrátě bydlení. SOS Sluníčka fungují jako alternativa péče na přechodnou dobu. V drtivé většině tak pečují o děti, kterým se v rodinném prostředí nedostává dostatečné péče. „Do našeho zařízení je 66 procent dětí umístěno kvůli nevyhovující bytové situaci rodičů nebo jiným nevhodným podmínkám pro výchovu. Mezi další příčiny umístění dětí patří identifikace syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, závislost jednoho z rodičů na návykové látce, konflikty v rodině nebo útěky,“ uvedla Dominika Lamperová, ředitelka karlovarského SOS Sluníčka, v němž pečují o děti již od kojeneckého věku.

Pobyt v zařízení umožní dítěti neztratit kontakt s rodinou a svým přirozeným sociokulturním prostředím, aniž by muselo být umístěno do zařízení pro výkon ústavní výchovy.

Rodiče jsou po celou dobu pod dohledem příslušných sociálních úřadů, a pokud podmínky pro výchovu upraví dle požadavků, může se dítě do rodiny vrátit. Daří se to až v 65 procentech případů.

Pobyt dítěte v zařízení trvá většinou maximálně půl roku. V případě, že se rodiče nejsou z jakéhokoliv důvodu schopni o děti znovu řádně postarat, nařídí úřady formu náhradní péče. Za celou dobu fungování organizace SOS Sluníčko v Karlových Varech se tak přibližně 15 procent dětí ujali profesionální pěstouni, kolem devíti procent dětí poté skončilo v ústavní péči. „Statistiky také ukazují, že se do problémů mnohem častěji dostávají samoživitelé. Zhruba 60 procent dětí, o které jsme prozatím pečovali, totiž pocházelo z neúplných rodin,“ dodala Lamperová.

SOS dětské vesničky jsou jedna z nejvýznamnějších neziskových organizací zabývajících se dlouhodobou přímou pomocí ohroženým dětem.

S vizí, že každé dítě si zaslouží vyrůstat v bezpečném a láskyplném prostředí rodiny, poskytují širokou škálu služeb a zázemí pěstounským rodinám, preventivní, okamžitou a následnou péči ohroženým dětem i mladým dospělým.

Podpořit SOS dětské vesničky a pomoci tak dětem v nouzi je možné například příspěvkem do veřejné sbírky účtu: 211 757 409 / 0300 či na www.sos-vesnicky.cz/podporte.