Jak vysvětluje předsedkyně KSP Věra Oravcová, karlovarská pobočka, která se nachází ve stejné budově jako okresní soud na Moskevské ulici, bude veřejnosti poskytovat dva okruhy činností. První je podatelna, tou druhou pak infocentrum. Pobočka byla poprvé v Karlových Varech otevřena už v roce 2007, následně byla ale zrušena na jaře roku 2021. Oficiálním důvodem měla být covidová pandemie.

„Co se týče podatelny, tak Karlovy Vary budou od 1. července přijímat písemné podání do všech agend Krajského soudu v Plzni kromě utajovaných písemností. U podání do veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů se jejich zápis provede přímo do příslušných informačních systémů. U insolvenčních podání se bude možné jejich skenování přímo do systému ISIR. Podatelna bude také přijímat žádosti o výpisy z evidence skutečných majitelů a bude také přijímat směnky,“ upřesnila předsedkyně KSP.

Rozsah infocentra pobočky bude ještě větší. Od 1. července totiž podává informace pro účastníky řízení o stavu řízení v rozsahu vnitřního a kancelářského řádu, dále zajišťuje vyhotovení stejnopisů rozhodnutí pro účastníky řízení. „Zajišťuje také vyznačování doložek právní moci či vykonatelnosti na rozhodnutích KPS a podává všeobecné informace týkající se agend KPS - konkrétně kde je možno nalézt například dostupné elektronické formuláře pro insolvenční podání, podání do evidence skutečných majitelů a ostatní agendy veřejných rejstříků. Pobočka také zajišťuje vyhotovování výpisů ze systému Informačního systému veřejných rejstříků a pořizuje úřední záznamy do spisů,“ pokračuje Oravcová.

I když byl provoz pobočky spuštěn 1. července, slavnostního otevření se dočká až v září, a to za účasti ministra spravedlnosti Pavla Blažka, předsedkyně KPS Oravcové a představitelů justice v Karlových Varech.