Společnost Lesy Jáchymov, kterou ze sta procent vlastní město Jáchymov, se může dostat do velkých problémů. Krajský soud v Plzni totiž v úterý 9. května vyhověl žalobě nejvyššího státního zástupce Igora Stříže v případě legalizace stavby, na základě níž by se mohl rozšířit Skiareál Klínovec. „Krajský soud tak vyhlásil rozsudek, kterým vyslovil nicotnost rozhodnutí stavebního odboru Městského úřadu v Jáchymově. Tamní stavební úřad vydal kolaudační souhlas ke stavbě, která fakticky rozšířila skiareál na Klínovci,“ potvrzuje verdikt plzeňského soudu mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý. Vedle této žaloby ovšem ještě běží ve stejné věci dvě trestní oznámení, které se týkají bývalého vedení Lesy Jáchymov.

V celé kauze je zainteresováno několik stran. Vedle již zmíněného jáchymovského stavebního úřadu a také jáchymovské radnice je to také podnikatelský sektor z klínoveckého skiareálu a i Lesy Jáchymov, na jejichž pozemcích byla stavba povolena a které souhlasily s masivním a nenávratným odtěžením kvalitní půdy. Stavbou se myslí cesta. Jenomže zatímco se bývalý jáchymovský starosta Bronislav Grulich i představitelé skiareálu dušují, že šlo skutečně o realizaci lesní stezky, státní zastupitelství je jiného názoru. Podle něho šlo o rozšíření sportovního areálu. A právě kvůli tomu se plzeňský soud přiklonil na jeho stranu. Žaloba byla podaná už v roce 2018 u Okresního státního zastupitelství v Karlových Varech, následně skončila až u nejvyššího státního zástupce. Týká se poškození a ohrožení životního prostředí v souvislosti s masivním vykácením lesního porostu o rozloze 3,6 hektaru, který se nachází mezi božídarským Neklidem a vrcholem Klínovce.

Cenu za celoživotní úsilí o propagaci Města Karlovy Vary a jeho výjimečných hodnot, společenskou, kulturní i ekonomickou prosperitu získal in memoriam Otto Němec.
Táta byl nezmar, vzpomíná na oceněného otce Ronald Němec

„Soud dal za pravdu hlavním námitkám nejvyššího státního zástupce, který v žalobě upozorňoval na to, že k napadenému rozhodnutí nebyl stavební odbor Městského úřadu v Jáchymově věcně příslušný, a také že stavebník stavbu realizoval bez potřebných rozhodnutí nebo opatření v územním řízení a bez stavebního povolení. Teprve po dokončení stavby stavebník zažádal o vydání územního souhlasu k umístění stavby, kterou deklaroval jako lesní cestu. Stavební úřad následně vydal k této stavbě správní žalobou napadený kolaudační souhlas, přestože měl k dispozici informace, že masivní terénní a odlesňovací práce neodpovídají deklarovanému záměru zbudování pouhé lesní cesty a byly dokončeny bez předchozího rozhodnutí o povolení stavby,“ vysvětluje mluvčí Malý a dodává: „Žalobou nejvyššího státního zástupce napadený kolaudační souhlas je tak podle závěru Krajského soudu v Plzni nicotný, to znamená, že trpí tak závažnými vadami, pro které právně neexistuje a není schopný vyvolat v něm obsažené právní následky. Rozsudek byl prozatím jen vyhlášen a není v právní moci.“

Zpráva o rozhodnutí plzeňského soudu se Krušnohořím rychle rozšířila. Všechny zúčastněné strany ovšem vyčkávají na písemné stanovisko. „Cesta slouží jako propojka mezi vrcholem Klínovec a areálem Neklid. O rozhodnutí soudu vím, ale počkám si na písemné znění. Faktem je, že v této věci navíc běží dvě trestní oznámení, které se týkají jáchymovských lesů a odtěžení zeminy,“ poznamenává současný starosta Jáchymova Michal Baláž, který je ve funkci teprve od loňského podzimu. Jeho předchůdce Grulich, který se netají tím, že obhajoval zájmy Skiareálu Klínovec, tentokrát nebral redakci telefon. Vloni v dubnu, kdy nejvyšší státní zástupce podal správní žalobu, coby ještě právoplatný starosta k této kauze uvedl: „Nejsem si vědom žádného pochybení. Podle mě stavební úřad postupoval v souladu s předpisy a neměl k tomu výhrady ani nadřízený stavební úřad krajského úřadu. Nerozumím, o co ve správní žalobě tedy jde. Stromy nebyly vykáceny kvůli žádnému rozšíření skiareálu. Jde o lesní cestu, která se táhne od božídarského Neklidu na vrchol Klínovce. Byla nutná, protože tu lesníci potřebovali odtěžit kůrovcové dřevo. A aby dřevo mohli někam odkládat, vybudovali tu deponii pro meziuskladnění dřeva. Cesta vede po vrstevnici a jestli ji svévolně využívají lyžaři jako sjezdovku, nedokážeme ovlivnit.“

Také vedoucí manažer Skiareálu Klínovec Martin Koky odmítá, že by šlo o rozšíření sportovní lokality. „Nás se tato věc vlastně formálně netýká, nejsme ani účastníky řízení. Popíráme, že by se díky tomu náš areál rozšířil nebo mohl rozšířit. Jde o lesní cestu, která není ani zasněžována. Navíc je jen 6 až 8 metrů široká,“ reaguje Koky.

Zvonkohra na Staré Louce.
Hvězdný Thor už si na Staré Louce nezaskáče. Zvonkohry se budou asi stěhovat

Mluvčí Skiareálu Hana Hoffmannová vyjádření ještě upřesňuje: „Naše společnost není investorem ani zhotovitelem propojovací cesty mezi Neklidem a Klínovcem, tudíž nemá ani relevantní možnost se vyjadřovat ke všem detailům. Pro úplnost stojí za to uvést několik zásadních faktů, které jsou veřejně známé a není problém si je ověřit. Dle nám známých informací byla dotčená propojovací cesta zbudována společností Lesy Jáchymov a slouží jak pro hospodářské účely, tak pro rekreační účely, což je jednou ze čtyř základních funkcí lesa danou zákonem. Cesta je široká 6 až 8 metrů, nikoliv mylně uváděných 12 až 25 metrů, což je jasné každému, kdo se na ní pohyboval. Parametrům sjezdovky cesta neodpovídá sklonem ani šíří, není ani zasněžována jako sjezdovky ve skiareálu. Po cestě se pohybuje v obou směrech veřejnost a dále slouží potřebám veřejného integrovaného záchranného systému, především Horské službě. Ostatně využívání lesních cest lyžaři jako propojek mezi sjezdovkami je běžnou praxí nejen ve Skiareálu Klínovec.“

Že město Jáchymov ale nebere případ na lehkou váhu, dokládá fakt, že před rokem, tedy těsně před tím, než státní zástupce podal správní žalobu proti rozhodnutí stavebního odboru, odvolalo z funkce ředitele Lesů Jáchymov Roberta Marschnera. Ten tuto pozici zastával přitom už od roku 2009. Místo ředitele bylo rok obsazeno prozatímně, od 1. března se ho oficiálně ujal Marek Pencák. Také nechce rozhodnutí soudu zatím komentovat. „Nechci se vyjadřovat, než to dostaneme písemně. Samozřejmě, že nějaký názor mám, podle mě to asi zcela všechno v pořádku nebylo. Kvůli celé kauze, která je spojená i s podáním dvou trestních oznámení, byly vypracovány dva znalecké posudky. Pokud to nedopadne dobře, může to ohrozit celou právnickou formu naší společností a navíc i čerpání dotací. Není to jednoduchá situace pro naši společnost,“ uzavírá nový ředitel Lesů Jáchymov, který si je vědom, že nastoupil do společnosti v době, kdy má velké problémy. Na druhou stranu má ale podle něho obrovský potenciál. Proto se před dvěma měsíci ujal jejího vedení.