Náměstek Hybner by raději dal přednost společnému prohlášení. Zda s jeho postupem bude souhlasit i Ivan Šendera, je ale ve hvězdách.

Oč mezi spolustraníky vlastně jde? Ivan Šendera je dotčen Hybnerovým vyjádřením v tisku, kterým zdůvodňoval jeho odvolání z postu předsedy kulturní komise. „Čerpal jsem ze zprávy odboru vnitřního auditu, který kontroloval průběh výběrového řízení na zahájení lázeňské sezony. Navíc jsem čerpal z dopisu ředitele Karlovarského symfonického orchestru Zdeňka Vikora a ředitelky městského divadla Dany Neumannové, že jim telefonoval, aby se do výběrového řízení nehlásili,“ zdůvodnil Šenderovo odvolání Hybner.

Zdeněk Vikor ale uvedl, že Ivan Šendera mu netelefonoval. „To mi bylo řečeno Marií Kubátovou (odvolaná vedoucí odboru lázeňství a cestovního ruchu, poz.red.). Ta mi sdělila, abychom se do výběrového řízení nehlásili. Napsal jsem o této události jako občan čestné prohlášení,“ sdělil Vikor.

Náměstek Hybner ale zdůraznil, že Šenderovo ovlivňování výběrového řízení dokazuje písemné vyjáření ředitelky divadla. Podle Hybnera jde mezi ním a Šenderou o hloupost, kterou rozhodně není třeba řešit soudně. A navíc před volbami.

„Raději bych dal přednost společnému prohlášení, v němž bychom poskytli vysvětlení, jak to všechno bylo. Na svých slovech ale trvám. Zaslal jsem právníkům Ivana Šendery návrh dopisu, aby jej posoudili a zaslali zpět,“ uvedl náměstek.

Ivan Šendera je ale přesvědčen, že náměstek Hybner v ruce nemá důkazy o tom, že by výběrové řízení na zahájení lázeňské sezony ovlivňoval. „Já jsem zahájení lázeňské sezony neorganizoval, byl jsem pouze členem poradního orgánu. Vystoupení Karlovarského symfonického orchestru, to nelze, protože jde o těleso, které zřizuje město. V rámci zahájení lázeňské sezony jsme organizovali pět výběrových řízení a ve všech zvítězila ta nejlevnější nabídka,“ zdůraznil Šendera.

Šendera dodal, že to se týkalo i Karlovarského symfonického orchestru, kdy kulturní komise právě toto těleso určila jako vítěze poptávkového řízení. Dodal, že on, na rozdíl od magistrátu, důkazy má.