Toto parkoviště má totiž téměř strategickou polohu, protože leží přímo před vstupem do lázeňské zóny města. Podle náměstka Michala Riška (ČSSD) se ale majitel o tuto téměř jedinou plochu pro autobusy v lázních nestaral, stánky, které zde vybudoval, jsou uzavřené a zdevastované.

Stejný osud potkal i toalety, a to i pro vozíčkáře, které zde město nechalo vybudovat. Přestože město protestovalo a žádalo nápravu, podle náměstka Riška majitel nereagoval a parkoviště chátralo dále. „Původní pronájemní smlouva platila až do roku 2022 a my jsme dlouho usilovali o její vypovězení. Nakonec jsme podali žalobu a spor skončil u soudu. Musíme postupovat v intencích zákona,“ vysvětlil podstatu problému náměstek Riško.

Nyní se ale situace obrátila a město se konečně s pronájemcem parkoviště dohodlo. „Souhlasil s tím, že parkoviště opustí o dva roky dříve, provozovat jej tedy bude do roku 2020. Žalobu jsme tedy stáhli a uzavřeli s nájemcem soudní smír,“ uvedl náměstek Riško. Podle něj by pak parkoviště převzala a provozovala městská společnost, podle náměstka Riška by to měl být Dopravní podnik. „Ovšem v daleko kulturnějším prostředí. Aby turisté, kteří k nám přijíždějí, měli alespoň kam jít na toalety,“ dodal Riško.

Parkoviště KOME, jehož název paradoxně vznikl zkrácením místního označení Kouzelné městečko, slouží jako záchytné parkoviště pro autobusy lázeňských hostů. Přesedají zde na linky MHD nebo mikrobusy, které návštěvníky rozvážejí do hotelů v lázeňské části města.

Podle náměstka Riška se nájemce zpočátku o areál staral. Dobře zde fungovaly i služby pro návštěvníky města, pro které bylo kdysi Kouzelné městečko tím prvním místem, které při návštěvě Karlových Varů viděli.

Dnes jsou pravděpodobně prvními dojmy z lázní, které parkoviště nabízí, lehce otřeseni. Parkoviště je totiž v sezoně velmi vytížené, protože sem zajíždí řada autobusů. Rozlohou stejným parkovištěm při vjezdu do města Karlovy Vary nedisponují a komplikovaná je situace i v osobní dopravě.

Pro auta zase chybí parkovací domy, odstavných ploch je málo a zlepšení si magistrát slibuje po dokončení generelu dopravy. Ten by měl analyzovat současný stav území s jeho zvláštnostmi a specifiky. Mezi ně například patří to, že Karlovy Vary jsou vyhledávaným lázeňským a turistickým městem. Jenomže generel dopravy stále není dokončen a zasvé vzal i ambiciózní plán města postavit v centru obchodně-správní zóny Integrovaný dopravní terminál. Proti tomuto záměru protestovala řada občanů i odborníků.