„Každoročně oceňujeme obce a města, jež se snaží nejen předcházet vzniku odpadu, ale také přemýšlí nad nakládání s odpadem a jsou v těchto činnostech velmi aktivní. Velké díky patří všem třem společnostem, s nimiž spolupracujeme, protože je zřejmé, že umístění, jež s sebou přináší i finanční odměny, je pro obce a města nepochybnou motivací,“ uvedl 1. náměstek hejtmana s gescí v oblasti životního prostředí Karel Jakobec.

Soutěž Liga odpadů společnosti EKO-KOM, a.s. se zaměřuje na sběr využitelných složek odpadu a je rozdělena do dvou kategorií – obce do 1000 obyvatel a obce nad 1000 obyvatel. Hodnotila se výtěžnost jednotlivých komodit – papíru, plastu, směsného skla, bílého skla, nápojových kartonů a kovu. Za společnost EKO-KOM ceny předávala regionální manažerka pro Karlovarský a Plzeňský kraj Hana Szmitková.

Liga odpadů za rok 2023

Obce do 1000 obyvatel - 1. místo - obec Potůčky, 2. místo – město Horní Blatná, 3. místo - město Přebuz

Obce nad 1000 obyvatel - 1. místo – město Žlutice, 2. místo – město Skalná, 3. místo – obec Jenišov