Využil podobný systém, jako v roce 2017 při nákupu plynu. Cena elektřiny celorepublikově stále roste, proto se kraj snažil uskutečnit přípravy transakce co nejrychleji.

Nákup elektrické energie se uskutečnil formou elektronické aukce na komoditní burze Power Exchange Central Europe, a. s. Vzhledem k tomu, že se cena elektřiny zvýšila od jara letošního roku o minimálně 55 procent, bylo třeba urychlit přípravu na aukci.

Začínalo se s limitní cenou 1 200 Kč bez DPH/MWh, která se pro každé další kolo navyšovala o 50 Kč bez DPH/MWh. Konečná vysoutěžená průměrná cena činí 1 450 Kč bez DPH/MWh. Obchodovaný objem na 2 roky byl 74.659,051 MWh. „Administrativní náročnost uzavření smluv o společném postupu při centralizovaném zadávání a dále uzavření obchodu až na šestý pokus, kdy se do soutěže přihlásil pouze jeden dodavatel, nám neumožnily nakoupit elektřinu za příznivější cenu. Je ale třeba říci, že porovnání s další aukcí v tom samém dni jsme získali cenu o 40 korun bez DPH nižší, což v obchodovaném objemu představuje úsporu téměř 3 miliony korun,“ uvedl krajský radní Karel Jakobec.

Do společného nákupu na burze se sdružilo 53 krajských organizací a 138 obcí z Karlovarského kraje včetně jejich organizací. Sdružení velkého počtu odběratelů je sice administrativně náročnější, ale tímto postupem lze ušetřit na burzovních poplatcích a zároveň dosáhnout nižší ceny při aukci. „Poplatek burze se i díky společnému zadávání plynu v loňském roce a další dohodnuté slevě snížil o 35 procent na konečných 243 335 korun bez DPH. Poplatek bude rozúčtován všem účastníkům podle zadané předpokládané spotřeby. Karlovarský kraj platbu uhradí burze v plné výši a následně ji obcím a jejich organizacím vyfakturuje,“ upřesnil Karel Jakobec.

Další úspory ve výši 100 000 korun kraj dosáhl v přípravě a zpracování dat. „Dříve to prováděla externí firma. Nyní jsme část prací zvládli vlastními silami a část zajistila burza,“ doplnila vedoucí odboru životního prostředí Regina Martincová. Do nákupu se zapojila velká města, jako jsou například Karlovy Vary, Sokolov či Cheb, ale i malé obce, mimo jiné Mírová, Verušičky nebo Šabina.

K propagaci Senior Pasů, které se staly v regionu málem hitem, bude sloužit i speciálně upravený automobil s nepřehlédnutelnými polepy.
O Senior Pas je zájem. Už ho má více než 15 000 lidí