Společné řešení bezpečnosti občanů na obou stranách hranic, cyklostezky i rozšíření spolupráce v kultuře i cestovním ruchu. To byla některá témata, která při svém setkání na Božím Daru řešili zástupci německých i českých měst a obcí. Ti se shodli, že spolupráce přináší ovoce.

„V rámci naší spolupráce v programu Cíl 3 se nám s kolegy podařilo společně realizovat přeshraniční dopravní propojení v oblasti centrálního Krušnohoří,” informoval Jan Horník, starosta Božího Daru. „Realizací tohoto projektu jsme docílili přeshraničního propojení jak pro motoristy, tak pro pěší turisty, cykloturisty a lyžaře. Hraničními přechody Boží Dar - Kurort Oberwiesenthal, Telehäuser, Hubertky, Český Mlýn se návštěvníci mohou pohybovat bez problémů na českém i německém území, bez objížděk. Pohyb návštěvníků je zajištěn i v zimě, protože v rámci projektu byl pořízen i speciální vůz s radlicí a frézou na úklid sněhu a byly pořízeny také velké informační mapy,” doplnil k projektu božídarský starosta.

Dále v rámci operačního programu byl dokončený projekt Boží Dar - Rašeliniště, Naučná stezka, Celková oprava. „Chodí nám od lidí pochvalné e-maily, jsou moc rádi, že mohou stezku navštívit,” pochvaloval si Horník.

Spolupráce má jasně navržené cíle také pro projekty, které budou dokončeny v roce 2013. „Jedná se například o druhou etapu propojení oblasti centrálního Krušnohoří, zařízení a infrastruktury cestovního ruchu nebo požární a ostatní bezpečnost obyvatel této lokality,” doplnil starosta Horník.

Česká i německá města chtějí společně řešit také problematiku Klínovce. „Jde o vytvoření parkovacích míst a rozšíření komunikace. Dále stále hledáme cesty, jak vyřešit problematiku bývalého hotelového komplexu a věže,” dodal Horník.

Plody spolupráce si na včerejším setkání pochvalovali také starostové z Německa. „Musíme se snažit stále více a více spolupracovat v rozličných záležitostech. Bylo by dobré například se zaměřit na kulturu a cestovní ruch a společně situaci řešit. Vše je ale na velmi dobré cestě. Je potřeba dbát na to, aby naše města a obce lákaly turisty celoročně. O to se nyní snažíme velmi intenzivně a jsem rád, že naše spolupráce s Jáchymovem, Božím Darem, Loučnou i Ostrovem je plodná,” zhodnotil Ralf Fischer, starosta Breitenbrunnu.