Programy jsou zaměřeny na reintegraci, rekvalifikaci a oddlužení vězněných osob s následným resocializačním programem. Ten v sobě zahrnuje ubytování, pomoc adiktologické poradny, kurátora a terapeutické skupiny a zajištění pracovního zařazení v automobilovém průmyslu.

Výkonná ředitelka společnosti pro projektovou činnost Zuzana Bejó spolupracovala s odborníky z oddělení výkonu trestu kynšperské věznice. „Velmi jsem uvítala, že ředitel věznice vyhověl mé žádosti a na projednání předkládaného záměru naší společnosti na Ministerstvu práce a sociálních věcí uvolnil pana Jouru, který mohl zodpovědět otázky z prostředí věznice a chování osob ve výkonu trestu,“ potvrdila. „Spolupráci vnímáme jako důležitý prvek ke snižování recidivy a k řešení dalších otázek spojených s výkonem trestu odnětí svobody. Vzhledem k dosavadním dobrým zkušenostem máme zájem o další spolupráci,“ vysvětlil ředitel věznice Martin Klapper. Cílem projektu je implementace nového zahraničního terapeutického programu pro pachatele násilné trestné činnosti.