Tyto peníze jsou určené třem uhelným regionům – Karlovarskému, Moravskoslezskému a Ústeckému. „Vláda dostatečně nerespektuje hlavní cíle FST ani způsob, kterým Evropská komise sama rozdělovala finance mezi členské země. Pokud má být rozdělení spravedlivé, musí být reflektována situace postižení v jednotlivých uhelných regionech a míra potřeby jejich transformace,“ zdůraznil hejtman. Vláda ČR se podle něj rozhodla prostřednictvím Ministerstva životního prostředí použít jako hlavní kritérium pro rozdělení částky mezi tyto regiony počet obyvatel. Karlovarský kraj tak obdržel 6 miliard, Ústecký 15,8 a Moravskoslezský téměř 19 miliard. Aby rozdělení odráželo i regionální rozdíly, byla přidána ještě další čtyři kritéria, a to hrubý domácí produkt, nezaměstnanost, plocha dotčená těžbou uhlí a potenciál pro rozvoj nových odvětví výzkumu a vývoje. To však podle Karlovarského kraje nebylo vzato v potaz.

„Proto Karlovarský kraj opakovaně ministerstvu zaslal alternativní návrh úpravy hodnot kritérií. I přes snahu o věcnou debatu k žádné další komunikaci nedošlo,“ dodal hejtman.

Rozdělení financí z Fondu pro spravedlivou transformaci pro podporované regiony zemí EU přitom nezohledňuje velikost území ani počet obyvatel. Na evropské úrovni EU zohledňuje kritéria takovým způsobem, aby žádný z členských států neobdržel nepřiměřeně velký objem z celkové alokace. „Upozorňujeme na to, že Ministerstvo životního prostředí postupovalo netransparentně, neboť při zpracování a připomínkování metodiky rozdělení finanční alokace byl potlačen partnerský přístup, přestože ho Evropská komise opakovaně žádá a deklaruje. Za partnerský přístup rozhodně nepovažujeme naprosto minimální prostor k vyjádření k formálně zaslaným dokumentům“, uzavřel hejtman Petr Kulhánek. 

Karlovarský kraj žádá Evropskou komisi o prověření postupu vlády České republiky, konkrétně Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj, jež při návrhu alokace pomíjejí veškerá základní pravidla, která Evropská komise zvolila mezi svými členskými zeměmi.