Doslova v korespondenční válku se změnila kauza kamionů v Šemnici. Petr Nývlt, který bydlí u mostu, přes nějž nesmějí tato mnohatunová vozidla přejet, zasypává Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje, dopisy.

Nývlt si opakovaně stěžuje na to, že řidiči ignorují dopravní značení a na most stále vjíždějí, i na ničení svého majetku. A hejtmanovi zaslal fotodokumentaci se žádostí, aby kraj celý případ konečně vyřešil. A upozorňuje, že auta ničí silnice, a to i krajské, i na škody, které kamiony způsobily na jeho domu.

„Chápu, že mě už máte plné zuby, ale rád bych se s vámi podělil o několik faktů, které by vás jako bývalého pedagoga a snad ještě i prostého člověka mohly případně zajímat," píše Nývlt v jednom z dopisů. A upozorňuje, že zdejší příroda je neustále také těžce zkoušená kvůli stále vzrůstající kamionové dopravě do firmy Mattoni.

„Jsem majitel nemovitosti v Šemnici U Mostu a i přes veškerou bídu se snažím ke svému majetku chovat s péčí dobrého hospodáře. To ovšem u spousty úředníků vašeho úřadu postrádám," zdůraznil Nývlt, bývalý podnikatel.

Reagoval tak na odpověď Vladimíra Malého, vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství, kterou mu uložil odeslat hejtman Novotný. Ten se mu snažil vysvětlit, že Karlovarský kraj, jako vlastník silnic II. a III. třídy, hradí případné škody způsobené řidičům v případech, že ke škodě dojde v souvislosti se špatným stavebnětechnickým stavem dané pozemní komunikace. „Za škody způsobené porušením právních povinností řidiči však není vlastník komunikace ze zákona odpovědný. Jednotlivá porušení zákona, vzniklá tím, že most ´přejede´ řidič vozidla o celkové hmotnosti vyšší, než je povolená, jsou řešena individuálně s vlastníky těchto vozidel, popřípadě s řidiči v přestupkovém řízení. Avšak dopravní nehody není Karlovarský kraj oprávněn řešit. Ty řeší policie a příslušné pojišťovny, popřípadě Česká kancelář pojistitelů," odpověděl ke kauze Vladimír Malý.

A se zlou se potázal. Petr Nývlt hejtmanovi napsal znovu, ovšem už daleko ostřeji.

„Prosím vás, jaké úředníky to vlastně máte? Stačilo by, aby ten pán laskavě zvedl krovky a jel se podívat na realitu. Pouze namátkou jsem zjistil, že na zdejších silnicích už delší dobu chybí nejméně dvě dopravní značky omezující rychlost kamionů na 40 kilometrů a jedna značka zákazu stání v Kyselce. Kamiony silnici devastují neustále, a to i tu opravenou do Kyselky, kterou kraj vlastní. Dále jsem si také stačil prohlédnout náš těžce zkoušený most, který, ač by mohl být technickou památkou, vy necháte neustále prznit," rozhořčeně hejtmanovi odepsal.

A upozornil na uvolněné šrouby v nosnících mostu, na popraskaný asfalt i stejně poničenou úzkou silnici od Boru k šemnickému mostu, kudy kamiony jezdí také.

„A co poškozený majetek naší rodiny v řádech desítek tisíc korun? Za co jej mám opravit? Vy byste na to při svých příjmech možná měl. Ale já, i kdybych na to měl, to za odpovědné úředníky platit nehodlám. A hádejte, co řekl řidič kamionu na mé upozornění, že tudy jezdit nemá? Nevymluvil se na klasickou navigaci, ale řekl, že je to tu pěkně na hovno značený, pane! S pozdravem Petr Nývlt."