Příběh zdevastovaných lázní pokračuje závratným tempem. Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR (ASORD) tvrdí, že všechny zchátralé budovy v bývalých lázních Kyselka patří majitelům akciové společnosti Karlovarské minerální vody (KMV).

Viceprezident ASORD Martin Kadrman uvádí, že Antonio Pasquale, otec současného generálního ředitele KMV, má propojení na firmu C.T.S. Duo. Té prý patří většina nemovitostí. „Mattonka by tak měla být odpovědná za současný neutěšený stav objektů v bývalém lázeňském areálu,“ zdůraznil.

Generální ředitel KMV Alessandro Pasquale ale tvrdí, že KMV nikdy všechny objekty lázní v Kyselce nevlastnila.

Bílý kůň KVM?

„Na veřejném slyšení k petici za záchranu lázní Kyselka nás v Senátu PČR generální ředitel KMV Alessandro Pasquale vyzval, abychom předložili důkaz, že C.T.S.-DUO, většinový vlastník lázeňských domů v Kyselce, je bílým koněm KMV. Proto jsme přehledně zmapovali vlastnické vztahy C.T.S-DUO, respektive jejich jednatele Petra Dostála a Antonia Pasqualeho, otce Alessandra,“ uvedl Martin Kadrman.

Podle něj Petr Dostál zakládá na počátku 90. let firmu GRUPPOTEX, která je během let několikrát přejmenována. „Má názvy C.T.X.-DUO, poté C.T.S.-DUO a od roku 2012 se jmenuje RIS Revitalizační investiční společnost. Firma sídlí po celou dobu na adrese Novákových 380/18 v Praze. Společníky mu jsou členové rodiny Sklenaříků. Petr Dostál zakládá v roce 2000 firmu GIOVLA, která se opět během let přejmenovává na C.T.S. – SD a od roku 2011 se společnost jmenuje CFARMA. Po svém založení tato firma sídlí opět na stejné adrese v Praze. Korespondenční adresu však má na ulici Mariánské náměstí 4, Praha 1, kde má sídlo KMV,“ vysvětlil Kadrman.

Podle něj Petr Dostál společně s Miroslavem Sklenaříkem tuto společnost v roce 2006 opouští a vstupuje do ní Martin Hanzl, právník KMV, a holandská společnost Herzog Beheer, B.V., sídlící na ulici Wetteringshans 26, Amsterdam. „Do společnosti CFARMA vstupuje v srpnu 2011 holandská společnost TAF Asset 1, B.V. se sídlem Lange Voorhout 82, Amsterdam,“ uvedl Kadrman.

Známe se, to je vše

Antonio Pasquale ale jeho tvrzení vyvrací. „Pan Kadrman opět sestavil řetězec účelově vybraných dílčích střípků. Veškeré informace, které prezentoval jako výsledek investigativní práce, jsou dlouhodobě veřejně dostupné. Nikdy nikdo netajil, že předsedu představenstva KMV Antonia Pasquale a Petra Dostála pojí dlouholetá známost především díky spolupráci v Italské obchodní komoře. Veřejné obchodní vztahy obou pánů, navíc datované do doby dlouho před aktivitami CTS Duo v Kyselce, konspirační teorie pana Kadrmana o komplotu těžko mohou doložit. Jakkoli emotivní vyjádření aktivisté používají, nic to nemění na skutečnosti, že KMV nikdy objekty lázní v Kyselce nevlastnila,“ zdůraznila Bibiana Beňová, mluvčí Mattonky.

Doplnila, že ve snaze o obnovu Kyselky v roce 2011 obě společnosti představily společný projekt revitalizace.

„Kvůli mediální skandalizaci se však společníci pana Dostála v CTS Duo rozhodli dál se v projektu v Kyselce neangažovat. Proto Petr Dostál veškeré aktivity spojené s Kyselkou převedl na sebe a novou společnost RIS a oddělil je od CTS Duo. Nyní oba subjekty (RIS i KMV) dál jednají s orgány státní správy jako jedinými legitimními partnery dialogu o obnově Kyselky o možnosti rekonstrukce objektů, které vlastní,“ doplnila mluvčí.

KMV zahájí rekonstrukci dvou objektů ve svém vlastnictví v hodnotě 60 milionů korun, jakmile obdrží stavební povolení,“ doplnila mluvčí. KMV podle ní vlastní v Kyselce osm objektů.

Plány na využití objektů KMV

· Nové muzeum značky Mattoni i historie obce by mělo vzniknout v pavilonu pramenu Löschner. Zajímavá stavba ve stylu alpské chaty sloužila v minulosti jako plnírna lahví. Své místo v připravovaném muzeu najde kolekce archiválií i moderní expozice přibližující Českou republiku jako minerální velmoc.
· Bytový dům Stallbur, který v minulosti sloužil též jako hotel, trpěl vandalismem nájemníků. Po rekonstrukci tu vznikne devět bytů odpovídajících současným standardům kvality, které poslouží zaměstnancům KMV.
· Do areálu stávajícího závodu Mattoni by se mělo citlivě začlenit několik budov (pět), které v minulosti sloužily jako kancelářské zázemí pro historickou fabriku.
· Pro hotel Praha KMV není využití vzhledem k jeho špatnému stavu.

„Z výše uvedeného je patrné, že cílem a snahou KMV je většinu objektů ve svém vlastnictví rekonstruovat a dát jim i novou funkční náplň,“ zdůraznila mluvčí.