Přitom šlo jen o žádost o omluvu a vlastně narovnání napjatých vztahů. Skončilo to ale dalšími urážkami a téměř nepublikovatelnými výrazy, z nichž je zloděj snad ten nejjemnější.

Vlastimil Argman, jednatel společnosti Golf Resort, si totiž nenechal líbit podle něj vulgární a neseriózní vystupování zastupitele Jaroslava Fujdiara (O co jim jde?!), který se o této transakci vyjádřil jako o zlodějně a všem zastupitelům, kteří by pro doplatek ceny hlasovali, sdělil, že jsou de facto zloději. Napsal proto Fujdiarovi otevřený dopis, v němž jej žádá o omluvu. „Při jednání zastupitelstva jste se v diskusi k projednání variant, podle kterých bude následně postupováno v řízení o určení vlastnického práva k nemovitostem, vedeném Okresním soudem v Českých Budějovicích, vyjadřoval velmi neuctivě a urážlivě na adresu společnosti Golf Resort Karlovy Vary, respektive způsobu řešení soudního sporu, který je veden s městem Karlovy Vary.

Jak bylo deklarováno a objektivně i doloženo zástupcům města, společnost Golf Resort Karlovy Vary investovala do areálu golfového hřiště značné finanční prostředky a ze značně zanedbaného stavu, ve kterém tento areál převzala, vybudovala sportoviště vykazující veškeré mezinárodní parametry. O provedených investicích, jakož i technickém a materiálním stavu golfového areálu samozřejmě existuje podrobná a přesná evidence.

I přes tuto nespornou materiální a objektivní skutečnost se zcela nevybíravě a hrubě urážlivě vyjadřujete v souvislosti s prodejem a jednáním společnosti Golf Resort Karlovy Vary jako o zlodějně. A to i přes opakovanou výzvu k upuštění od takovéhoto dehonestujícího jednání, což je zachyceno i na záznamu z jednání městského zastupitelstva.

Nově se pak k uvedené záležitosti vyjadřujete ve stejném urážlivém tónu v tištěném periodiku, konkrétně pak v Deníku Karlovarska ze dne 26. března. Vyzývám vás tímto, abyste upustil od šíření takovýchto nepravdivých a účelových tvrzení. V opačném případě je společnost Golf Resort Karlovy Vary připravena postupovat právní cestou. Dále vás vyzývám, abyste jak v Deníku Karlovarska, tak na následujícím jednání zastupitelstva zveřejnil svou omluvu za vámi presentované výroky," píše Vlastimil Argman.

Jenomže Jaroslav Fujdiar se k omluvě nemá a celý spor ještě vyostřil. „Nemám důvod se omlouvat. Trvám na tom, co jsem řekl. V Karlových Varech si lidi musejí koupit metr čtverečný půdy na zahrádku za 350 korun, a to na bývalé skládce, zatímco Golf Resort si metr čtverečný koupil od města za 63 korun. A pozemek na golfovém hřišti je daleko kvalitnější než půda na bývalé skládce," odmítl jakoukoliv omluvu Jaroslav Fujdiar.

A Vlastimilu Argmanovi už přímo sdělil, že je zloděj a že ať na něj trestní oznámení klidně podá.

„Já si to líbit určitě nenechám, ale podle mne je to širší problém. Protože když někteří zastupitelé zcela vědomě a bez jakéhokoliv studu urážejí na jednání i primátora, třeba kam co zašil nebo co ukradl, tak to už je za hranou. Tahle pokleslá kultura mi vadí, to je fakt pro někoho tak těžké chovat se alespoň slušně?" žasl Argman. A není sám.

Jadrné výrazy Jaroslava Fujdiara na zastupitelstvu nahlas odsoudili i další zastupitelé, kteří jej v sále sami napomenuli. A že také Jaroslavu Fujdiarovi vadí některá vyjádření zastupitelů, to ostatně dokázal i on.

Stačilo, aby mu zastupitel, lékař Pavel Bouška (Karlovaráci), odpověděl místo česky plynnou latinou, a už bylo na další problém zaděláno. Podle Fujdiarových kolegů jej tak zesměšnil. Ovšem Pavel Bouška to udělal elegantně. Takhle zkřížit zbraně umějí jen někteří. A bez vulgarit.

Primátor Petr Kulhánek (KOA) nechtěl dění na zastupitelstvu vůbec komentovat, ale také jemu vadí, jak uvedl, primitivní hádky. „Zapojovat se do nich ovšem nebudu. V této rovině se ke konfrontaci vyprovokovat nedám. Je to nedůstojné a pod mou úroveň."