„Na objekt sportbaru bylo vydáno kolaudační povolení,“ upřesnil mluvčí. Povolení bylo uděleno na základě kontrolní prohlídky stavby, která se konala začátkem března, a to v rámci zkušebního provozu sportbaru. Čtveřice místních občanů, kteří se tohoto jednání chtěli zúčastnit, ale opakovaně upozorňovali zaměstnance stavebního úřadu, jak může jít o prohlídku zkušebního provozu, když tu žádný nebyl.

„Že objekt dostal kolaudační povolení, už víme. Nechápeme, jak mohlo být uděleno, když v objektu nebyl zahájen žádný zkušební provoz,“ připomenul znovu včera člen petičního výboru Petr Chalupa.

Lidé nesepsali jen petici proti provozovně, která měla být nejdříve hernou, ale také stížnost na fungování stavebního úřadu. Tou už se zabýval i odbor vnitřního auditu a kontroly radnice, který ji po přezkoumání adresoval na odbor územního plánování, pod nejž stavební úřad spadá.

Obyvatelé Tuhnic si na kontrolním dni začátkem března stěžovali i na komín, který vede sice ze stejného objektu, ale údajně nepatří ke sportbaru. Podle lidí z něho vychází kouř, z něhož se dělalo špatně i řemeslníkům, kteří opravovali fasádu na okolním domě. „Z magistrátu jsme se dozvěděli, že se k němu na radnici nepodařilo nalézt povolení,“ dodal Chalupa.

Právě kvůli komínu se v Krymské ulici koná další místní šetření. „Uskuteční se příští týden. Musíme zjistit, k čemu ten komín patří,“ uzavřel mluvčí Kopál.