O čem je kniha Neskloníme hlavy…?
Knihu jsem sepsal o událostech roku 1968 v Karlových Varech. Zaměřuje se na podmínky poválečného Karlovarska, kořeny obrodného procesu, věnuje se situaci v Karlových Varech na jaře a v létě 1968, stejně tak invazi a začátku normalizace.

Události si sám nemůžete pamatovat. Odkud jste převážně čerpal?
Především jsem čerpal z materiálů karlovarského archivu, tedy ze Státního okresního archivu Karlovy Vary, kde jsou jednak zápisy z plén okresního výboru KSČ i další záznamy a městské kroniky, a také z odborné literatury.

Jakou pozici mají ve vaší knize pamětníci?
S několika pamětníky jsem hovořil a vyzpovídal je. Zmínil bych pana Čestmíra Otýse, tehdy člena okresního výboru strany, redaktorku Annu Fidlerovou, Milana Syrového, někdejšího předsedu městského stranického výboru, a Jiřího Navaru, který byl také členem okresního výboru.

Všichni tři – plukovník Popovič, Marina Popovič i Natálie Popovič – se mi tehdy na moji žádost podepsali (foto připojuji).
Srpen 1968: Přímý účastník vypráví, co prožíval jako voják průzkumného praporu

A lidé, kteří nebyli politici. Je v knize pohled na každodenní život takového člověka? Já si myslím, že ta doba byla natolik euforická, že to strhlo všechny. To už bylo celkem jedno, jestli člověk byl komunista nebo jestli byl v nějaké funkci. Každopádně euforie jara 68 zasáhla úplně všechny. Krásně to dokumentuje tehdejší kronikář Vladislav Jáchymovský.


To zní, že vaše kniha bude spíše odborná. Přečte si ji člověk s minimální znalostí tématiky?
Je to dokument. Snažil jsem se to psát samozřejmě čtivě, ale zároveň to má všechny náležitosti odborné publikace. Na druhou stranu se v knize objevují boxy, které obsahují medailonky některých aktérů a významných událostí, jež souvisely s událostmi v Československu, a také přímé citace tehdejších účastníků, což považuji za oživení běžné odborné publikace.

Jak dlouho jste na knize pracoval?
Připravuji ji od roku 2008 nebo od roku 2009. Samozřejmě zároveň se svojí prací v muzeu, takže jsem se knize nemohl věnovat v kuse. Na různé etapy roku 68 už mi vycházely některé články, takže jsem to částečně zkompiloval do knihy. Bylo nutné zohlednit kontext, ať už šlo o ten regionální nebo zasazení události do evropských dějin.

Adéla Petřeková

Původní rozhovor k tématu srpna 1968 vyšel 21.8.2018, dnes jsme jej uveřejnili v redakční úpravě.