Zvěř je přemnožená a způsobuje obrovské škody zemědělcům a lesákům. A loví se málo. Na tom se shodnou snad všichni myslivci v regionu.

Ti od 1. srpna zahájili v honitbách odstřel spárkaté zvěře. Na mušku si tak mohou vzít divoká prasata, jeleny lesní, daňky či muflony. Kolik kusů mohou odstřelit, to schvalují držitelé honiteb. Což myslivci zpravidla nejsou, honitby si většinou pronajímají. Částka nájmů se pohybuje v desítkách tisíc i výše. „Což je pro nás částečně likvidační. Vlastník honitby ji pronajme tomu, kdo dá nejvyšší nájem. Takže přednost mají ti bohatí zájemci, kteří pak zvěř loví pro zábavu. Přijedou, odstřelí si kus, zvednou si sebevědomí a odjedou. Prostě odstřelí jelena a jsou z nich zase chlapi. A to je prosím myslivost nehmotné kulturní dědictví našeho národa," vyjádřil se jeden z nich.

Majiteli honiteb jsou Lesy České republiky, Pozemkový fond nebo soukromníci, jejichž pozemky mají souvislou rozlohu pěti set hektarů.

„Stavy zvěře jsou vysoké, střílí se málo a škody na polích i v lesích nedozírné. Proto se snažíme, aby se mohlo lovit celoročně bez omezení. Zákon ale leží v Poslanecké sněmovně a zatím nebyl schválen," netajil se s problémy Václav Konopík, předseda myslivecké komise.

Co dokáží divoká prasata, o tom se na vlastní oči přesvědčují i hosté a návštěvníci Karlových Varů. Rozryté trávníky u lázeňských sanatorií dosvědčují apetit prasat i jejich stále větší odvahu si pro potravu zajít i do měst.

Společné lovy se na spárkatou zvěř ani prasata nepořádají. „Jde o tak zvané naháňky a střílí se brzy ráno nebo večer. Za každou ránu zodpovídá myslivec. On musí vědět, co si mohou dovolit. Na co střílí a kam střílí," zdůraznil Václav Konopík.

Všichni nimrodi do jednoho jsou podle něj oficiálně proškoleni, skládají bezpečnostní zkoušky a atesty. „Není to levný koníček. Navíc zabírá hodně volného času. Zřejmě proto myslivců stále ubývá," podotkla Ivana Pečimútová, jednatelka Okresního mysliveckého spolku Karlovy Vary Českomoravské myslivecké jednoty.

Členů mysliveckého spolku na Karlovarsku je v současné době kolem sedmi set. „Nejde jen o lov, ale zvěř je třeba krmit, a k tomu mít vycvičeného loveckého psa. Což je časově i finančně náročné. Lov je takový bonbónek na pyramidě běžné myslivecké práce," dodala jednatelka. Myslivecké zkoušky jsou navíc velmi náročné a ne každý, kdo se chce myslivosti věnovat, jimi projde.