"Vybudovali jsme stacionář, který má 37 lůžek. Měl jich 25, takže to je významné navýšení. A otevřeli jsme navíc jednu ambulanci, máme jich devět. Nabízíme pacientům komfortní, klidné a příjemné prostředí. Léčba je kvalitativně stejná jako při hospitalizaci. Hlavní přidaná hodnota je minimalizace délky pobytu pacienta v nemocnici. A snižuje se také pravděpodobnost, že dostane nějakou infekci, pro nemocné je to významně bezpečnější," uvedl přednosta onkologické a radioterapeutické kliniky profesor Jindřich Fínek. Dodal, že pacienti na léčbu nemusejí čekat díky novému vyvolávacímu systému. Nový stacionář navíc ušetří čas, včetně kroků navíc, personálu.

Přednosta připomněl, že před lety byla velká část onkologických pacientů léčena za hospitalizace. "Jsem moc rád, že moderní onkologie umožňuje léčbu ambulantně formou denního stacionáře. Pacienti přichází, je jim aplikovaná léčba. Následně, když jsou v pořádku, odchází domů. Výrazně se tím zlepšila jejich psychika i spolupráce pacientů, a to je jednoznačně benefit pro jejich uzdravení," zdůraznil.

Jak uvedl ředitel nemocnice Václav Šimánek je zřetelné, že trendem v onkologické léčbě je vzrůstající potřeba ambulantní péče. "Když v roce 2011 vznikala nová budova onkologické a radioterapeutické kliniky, vytvářelo se více lůžek pro hospitalizace. V současnosti, pokud to zdravotní stav pacientů dovolí, přesouváme péči z hospitalizace do denních stacionářů. Díky domácímu prostředí pacienti lépe zvládají svoji náročnou léčbu, psychická podpora rodiny má velký vliv na jejich uzdravování. Pokrok v léčbě onkologických pacientů je opravdu výrazný,“ řekl ředitel.

Počet onkologických pacientů se rok od roku zvyšuje. Plzeňský kraj je ve výskytu zhoubných nádorů dlouhodobě na předním místě, u nádorů ledvin se bezkonkurenčně drží na místě prvním. Fakultní nemocnice řeší nápor nemocných neustálým rozšiřováním diagnostických vyšetření i vysoce preferovanou ambulantní onkologickou léčbou.

Na zmíněném denním stacionáři je pacientům podávána cílená léčba v rámci precizní medicíny, tak chemoterapie, imunoterapie a podpůrné léčebné zákroky. Za rok 2022 na něm bylo ošetřeno 12 025 pacientů, v roce 2023 jich bylo 13 931 a nárůst je patrný i v roce 2024. Hospitalizováno je v průměru 4000 pacientů ročně. Počet nemocných každoročně stoupá i v chemoambulancích. V roce 2021 byla otevřena pouze dvě pracoviště, nyní už jsou v provozu čtyři. V roce 2022 v nich bylo ošetřeno 19 890 pacientů, v loňském roce 25 580. Celkem v současné době provozuje klinika devět ambulancí, včetně konziliární, která je místem setkávání multidisciplinárních týmů.

"Intervalová návštěva pacientů na cytostatické léčbě se obvykle pohybuje v rámci jednoho až třítýdenních cyklů. Ke stacionáři náleží nově i aplikační místnost, kde se kromě podávání vybraných léčiv, tedy hormonální terapie a imunoterapie, provádí i malé invazivní výkony, jako jsou punkce ascitů, podávání transfuzních přípravků a převazy chronických ran,“ popsal profesor Fínek.

Onkologický stacionář zvýšil kapacitu | Video: Nová Alena