Situace, která vznikla na zasedání předsednictva ČSSD 27. října byla odrazem velkého zklamání z volebního výsledku, kdy se po sedmi letech v opozici a třech letech vládnutí Nečasovy vlády od ČSSD očekával podstatně vyšší volební výsledek. Získaných 20,45 procenta hlasů je členy ČSSD vnímán jako neúspěch.

Jednání, kde zastupovala naši krajskou ČSSD členka předsednictva ČSSD s hlasem rozhodujícím Markéta Wernerová, jsem se účastnil s hlasem poradním. Od zasedání předsednictva ČSSD se očekávalo, že zde bude projednán postup vyjednávaní budoucí vládní koalice, k čemuž ale nedošlo.

Po pětihodinovém a velmi emotivním jednání, kdy se do ostrých rozporů dostávali i kolegové a dlouholetí přátelé z různých institucí (například Senát, poslanci, krajské organizace ČSSD apod.) bylo navrženo usnesení, které postupně při hlasování o jménech podpořila velká většina předsednictva ČSSD (20 z 33 členů). Markéta Wernerová pro něj hlasovala v souladu s názory členů ČSSD z našeho kraje, které si od nich vyslechla již na setkání při sobotním sledování výsledků voleb a s jejich požadavky na sebereflexi a změny ve vedení strany.

Tyto názory o potřebě vyvození zodpovědnosti jsme vnímali všichni. Pro členy ČSSD v našem kraji je celkový výsledek o to bolestnější, že zde ČSSD jako v jediném kraji oproti volbám v roce 2010 počet mandátů zdvojnásobila a jejich počtem se vyrovnala větším krajům jako jsou Zlínský, Liberecký, Královéhradecký a získala o pouze jeden mandát méně než velké kraje Jihočeský, Plzeňský nebo Vysočina.

Další vývoj po zasedání předsednictva ČSSD je pro celou stranu velmi nešťastný a je nutné, aby se velmi rychle znovu sjednotila a nasadila veškerou energii k sestavení akceschopné vlády a splnění závazku vůči voličům a členům strany.

Diskuse k volebnímu výsledku a přijetí jednotlivých odpovědností by se měla řešit na mimořádném sjezdu ČSSD. Vrcholní představitelé naší strany by měli okamžitě přestat řešit stranické problémy přes sdělovací prostředky.

AKTUALIZOVÁNO:

jako první se v kraji situací po zasedání PČSSD zabývalo ve středu 29.10. v podvečer mimořádné zasedání OVV ČSSD v Sokolově.

Po věcné diskusi byl odhlasováno usnesení, které konstatuje, že zapírání schůzky s prezidentem, která proběhla hned po volbách, velmi poškodila ČSSD a proto její účastníky vyzývá k odchodu z vedení ČSSD.

Současně požaduje aby bylo neprodleně po sestavení důvěryhodného vyjednávacího týmu zahájeno vyjednávání s ostatními stranami s cílem sestavení akceschopné vlády a splnění závazku vůči voličům a členům strany.

OVV se také shodlo na tom, že kandidátem na premiéra, dle usnesení srpnového ÚVV ČSSD, je předseda ČSSD Bohuslav Sobotka a proto by se měl účastnit jednání o sestavení vlády.

Závěrem svého usnesení OVV Sokolov konstatuje, že: „Diskuse k volebnímu výsledku a přijetí jednotlivých odpovědností doporučujeme řešit na mimořádném sjezdu ČSSD. Vyzýváme, aby představitelé naší strany neřešili stranické problémy přes sdělovací prostředky, ale uvnitř strany."

usnesení č. 2/10/13:
OVV ČSSD Sokolov konstatuje, že vedení ČSSD svým povolebním jednáním výrazně poškodilo ČSSD.
OVV ČSSD Sokolov odsuzuje jednání účastníků schůzky s prezidentem a vyzývá je k odstoupení ze stranických funkcí.
OVV ČSSD Sokolov vyzývá vedení ČSSD k nasazení veškeré energie k sestavení akceschopné vlády a splnění závazku vůči voličům a členům strany. Kandidátem na premiéra, dle usnesení srpnového ÚVV ČSSD, je předseda ČSSD Bohuslav Sobotka a proto by se měl účastnit jednání o sestavení vlády. Diskuse k volebnímu výsledku a přijetí jednotlivých odpovědností doporučujeme řešit na mimořádném sjezdu ČSSD. Vyzýváme představitele naší strany, aby neřešili stranické problémy přes sdělovací prostředky, ale uvnitř strany.


Miloslav Čermák, předseda KVV ČSSD Karlovarského kraje