Na funkci rezignoval z osobních důvodů k 30. červnu. Zastupitelem obce zůstává dál, stejně jako předsedou kontrolního výboru. Zároveň se stal pracovníkem obce pro úpravu zeleně a úklid. Zastupitelé 2. července zvolili nové vedení. Starostou se stal Ladislav Ludvík (SNK1), který do té chvíle zastával post místostarosty. Zastupitelé následně zvolili dva neuvolněné místostarosty, a to Marka Frische (SNK1) a Daniela Olivu (SNK1). Obec měla do té doby jednoho uvolněného místostarostu. Nově zvolení neuvolnění místostarostové vykonávají funkci zároveň se svým zaměstnáním.