Deník na návštěvěDeník na návštěvěZdroj: Deník

V mnohém pomáhají Nejdku dotace, ale ty není možné uplatnit ve všech případech. Jak je to s městským hospodařením a čerpáním dotací, odpovídá v rozhovoru starostka Nejdku Ludmila Vocelková.

Jaký je letošní rozpočet města?

Na rok 2021 zastupitelé schválili rozpočet na straně příjmové ve výši 146 milionů korun, na straně výdajové ve výši 248 milionů. Rozpočet je tedy schodkový. Město bude tento rozdíl financovat z investičního úvěrového rámce a prostředků z minulých let.

Jaké jsou největší letošní investiční akce? Jaké budou náklady?

Je před námi několik opravdu velkých investičních akcí. Čeká nás první etapa celkové rekonstrukce Mateřské školy Lipová, a to hospodářského pavilonu a 4. pavilonu, který je již desítky let nevyužívaný. V rozpočtu na to máme připraveno 24 milionů korun. Dále je před námi projekt celkové rekonstrukce Základní školy, náměstí Karla IV., jehož součástí bude i sloučení se základní uměleckou školou.

Také tento projekt je rozdělen na více etap. V letošním rozpočtu počítáme na tuto akci s částkou 40 milionů. V rozpočtu počítá město i s druhou etapou rekonstrukce památkově chráněné budovy městského muzea, a to v celkové výši 7 milionů korun.

Bude letos město žádat o dotace? Na co konkrétně? V jakém rozsahu a u koho?

Nejdek již několik let čeká na vhodné dotace. Bohužel, pro města naší velikosti, to je od tří do deseti tisíc obyvatel, bylo programové období 2014-2020 velmi skoupé a žádné vhodné dotace nebyly. Proto s napětím čekáme na vyhlášení dotačních programů na roky 2021-2027.

Takto vypadala jednosměrná Školní ulice ve Staré Roli, kde je i zdravotní středisko, v úterý odpoledne po průjezdu silničářů.
Karlovarská radnice přes GPS monitoruje úklid sněhu

Určitě se letos pokusíme zažádat o dotaci z programu Rekonstrukce veřejných budov na již zmiňovanou rekonstrukci hospodářského pavilonu mateřinky Lipová a také o dotaci z programu Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití na čtvrtý pavilon v této školce.

Zmínila jste, že jste v posledních letech s dotacemi příliš úspěšní nebyli. Vždy jste měli takové zkušenosti?

V minulých letech se nám podařilo získat dotaci na celkovou rekonstrukci hasičské zbrojnice Nejdek, za kterou město zaplatilo celkem necelých 13 milionů a na niž získalo 2,6 milionu z programu IROP. Ještě čekáme na vyhodnocení podané žádosti na zateplení z programu OPŽP. Také jsme obdrželi dotaci na zařízení odborných učeben ve škole na náměstí Karla IV., a to ve výši 6,4 milionu korun, rovněž z programu IROP. Máme schválenou dotaci ve výši milionu z Karlovarského kraje na nákup zcela nové cisterny pro naše pozorecké hasiče.

Určitě jsou nějaké velké akce, které plánujete a nemáte dostatek peněz. Máte ve městě takové případy?

Je před námi rekonstrukce polikliniky. Máme zpracovanou studii využitelnosti budovy, ale náklady jsou v desítkách milionů a bez dotace nebudeme tuto akci schopni zrealizovat.