Zhodnotit projekty v rámci mikroregionu Centrální Krušnohoří. To byl cíl setkání, které se konalo 22. prosince v hotelu Neues Haus v Kurort Oberwiesenthalu. Starostové zmonitorovali a zhodnotili dosavadní činnost a úspěšnost společných projektů.

Starosta Kurort Oberwiesenthalu Mirko Ernst přivítal všechny přítomné na setkání, svolaném k malé rekapitulaci činnosti mikroregionu Centrální Krušnohoří.
Starosta Jan Horník k zahájení jednání zdůraznil význam vstupu ČR do Schengenského prostoru zejména pro obyvatele příhraničních obcí, pro které je nyní pohyb po území Krušných hor úplně bezproblémový, a pro návštěvníky a turisty vytváří velký prostor k aktivnímu sportování.

„Už jsme spolupracovali například na první etapě přeshraničního dopravního propojení v oblasti Centrálního Krušnohoří, požární a ostatní bezpečnosti obyvatel v oblasti Centrálního Krušnohoří nebo první etapě Zařízení a infrastruktury cestovního ruchu v oblasti Centrálního Krušnohoří,“ konstatovala Olga Zámostná, koordinátorka projektů z Evropské unie. „Určitě budeme ve spolupráci pokračovat i nadále. Těšíme se na tříleté výročí vstupu do Schengenu,“ dodala Zámostná.