"Bez toho, aby bylo zavedeno korespondenční hlasování to může být omezujícím faktorem pro účast ve volbách. Tedy bych za stávajících podmínek zachoval dva dny," míní Petr Kulhánek (STAN), hejtman Karlovarského kraje. Pokud by se podle něj jednodenní volby přece jenom konaly i bez této úpravy, pak by preferoval volby o víkendu, a to v sobotu. Podle Martiny Vránové, ředitelky Krajského úřadu karlovarského kraje nelze nyní vyčíslit ani úspory, které by jednodenní volby přinesly. "Je otázkou, jak by byly vyřešeny volební komise, například zda by byla rozšířena komise na noční sčítání o další členy. Dále není jasné, zda by došlo, nebo nedošlo ke zvýšení odměny pro členy volebních komisí. Záleželo by i na tom, zda by jednodenní volby byly v pracovní den nebo během víkendu. V pracovní den by pravděpodobně došlo k navýšení náhrad uvolňujícím zaměstnavatelům a podobně. Faktorů do hodnocení dopadů a přínosů je velké množství," uvedla.

Andrea Pfeffer Ferklová (ANO), primátorka Karlových Varů jednodenní volby jednoznačně preferuje. "Je to krok správným směrem, ostatní země Evropské unie už jednodenní volby mají a nevedlo to k nižší účasti u voleb," uvedla. Nejvhodnějším dnem pro volby by byl podle ní pátek. "Většina lidí má šanci jít volit cestou z práce, nebo předtím, než na víkend někam odjedou," domnívá se. Že by ale volby v jeden den karlovarskému magistrátu ušetřily náklady s nimi spojené, o tom přesvědčena není. "Náklady na volby hradí z velké části stát, nikoliv obce, takže ušetřené výdaje na naší úrovni nebudou příliš vysoké. Velkou část práce při zajištění voleb zabere jejich příprava, registrace kandidátních listin a další kroky, které nejsou pro voliče příliš viditelné a ty zůstanou i nadále," vysvětlila primátorka. Za největší přínos zkrácené volebního hlasování ale považuje časové hledisko pro úředníky a členy volebních komisí. "V práci by strávili pouze jeden den. Jsem přesvědčena o tom, že by se nám mnohem snadněji hledali i zájemci do volebních komisí. To je například v Karlových Varech velký problém. Málokdo chce totiž obětovat práci ve volební komisi celý víkend, tím spíš, že hlavně v druhý den voleb často chodilo voličů jen málo," upozorňuje primátorka.

Těžba kamene na území CHKO. Obyvatelé Hlinek i obec mají zásadní výhrady

Jan Vrba, starosta Chebu (ANO) o výhodách jednodenních voleb příliš přesvědčen není. "Určitě budou organizačně náročnější a více zatíží členy komisí. Vzhledem k tomu, že budou komise pracovat od rána do noci, bude vznikat více chyb a pro řadu členů ve vyšším věku to může být zcela neúnosné. Jsme toho názoru, že jednodenní volby výrazně náklady radnici neušetří, protože náklady na ně hradí stát," uvedl starosta Chebu. Pokud by se jednalo o jednodenní volby, tak se podle něj asi nejvhodněji jeví sobota, protože volit by tak bez problémů mohli dojíždějící pracovníci a studenti.

Jan Horník (STAN), starosta Božího Daru, má na volby v jeden den jednoznačný názor. "Z praxe senátora, kdy jsem v rámci OBSE monitoroval volby v mnoha státech, tak většinou byly jednodenní, takže když se to zvládá jinde, proč by to nemohlo fungovat u nás? A rovnou si odpovím, ano mohlo, ale musely by se naprosto změnit podmínky pro členy volebních komisí," zdůraznil. Ideální volebním dnem by podle starosty Horníka bylo při jednodenních volbách úterý nebo druhým, už méně výhodným dnem, by byl čtvrtek. "Pondělí a středa jsou úřední dny a v těch bych to nedělal. A pátek, sobota a neděle jsou nejméně vhodnými dny. "Pokud by bylo rozhodnuto o konání voleb o víkendu, tak bych jednoznačně upřednostnil neděli," dodal Jan Horník. Také on vidí při zavedení jednodenních voleb úspory božídarské radnice jako minimální. "Úspora by byla pro typ naší obce skoro nulová, maximálně v řádu jednotek tisíc. Práci to úředníkům neulehčí, ta zůstane úplně stejná. Potíže však nastanou u členů volebních komisí, protože ti jsou za výkon své práce již dlouhodobě stále podhodnoceni. Problémem je třeba v některých případech i zajištění jejich stravy a dopravy. Když budou volby jednodenní, tak budou končit ve 22 hodin, což při souběhu dvou voleb a vyhlašovaných referend bude znamenat, že komise budou mnohdy končit po půlnoci a u větších měst až k ránu. To znamená, že pokud by byly volby ve všední dny pondělí až čtvrtek a v neděli, tak by členům volebních komisí musel vzniknout zákonný nárok na následující volný den. Pokud by byly volby v pátek a sobotu, tak by musel být následující den refundován, protože by se jinak členové volební komisí dobrovolně vzdávali svého nároku na den zákonného volna o víkendu," upozornil na možná negativa starosta Horník.

Dopravní změny kvůli rekonstrukci D6 na Karlovarsku.
Začíná zásadní oprava D6 na Karlovarsku. Řidiče čekají omezení

Také sokolovský starosta Petr Kubis (ANO) s volbami, které by se konaly jeden den, souhlasí. A spíše by vedení města volilo sobotu. "To by nemělo dopad na chod úřadů a dalších institucí ve všední den. Velkou část výkonu činnosti členů okrskové volební komise nevykonávají zaměstnanci úřadu, místnosti se zpravidla nacházejí na úřadech, školách, školkách a v případě, že by se volby konaly v pátek, bylo by nutné omezit jejich hlavní činnost. Pokud by se volilo v neděli v plánovaném rozsahu, to je od 7 hodin do 22 hodin, a následovalo by sčítání, bude náležet členům okrskových volebních komisí následně volno podle Zákoníku práce a prostory určené k průběhu voleb nebudou v pondělí k běžnému užití," uvedl Petr Kubis. Podle něho zavedení jednodenního volebního dne nic neušetří. "Volby jsou hrazeny ze státní dotace. Dle mého názoru by to práci úředníkům příliš neulehčilo," doplnil starosta Kubis.

Oslovení starostové s hejtmanem a primátorkou považují snížení věku voličů na 16 let za problematické. Podle hejtmana Kulhánka je současná hranice plnoletosti dostačující, primátorka Pfeffer Ferklová je toho názoru, že hranice volebního práva od 18 let je správná a neměla by se měnit. Jan Vrba volební právo šestnáctiletých také nepreferuje. Také Jan Horník má pochybnosti. "Nejsem o tom úplně přesvědčen. Pokud by tomu tak mělo být, tak by se podle mého v rámci této změny muselo změnit o hodně víc zákonů, u kterých hraje věk mladistvých nějakou roli," uvedl Horník. A ve shodě s ostatními oslovenými politiky je v názoru na snížení věku voličů na 16 let i Kubis. "V tomto případě nejsem pro. I nadále bych se držel hranice ´dospělosti´," sdělil Kubis.