V Karlovarském kraji bude při tomto šetření navštíveno 292 domácností. Poprvé osloveno bude 140 domácností, zbývajících 152 domácností se šetření zúčastní opakovaně. Šetření se v letošním roce uskuteční, stejně jako v předchozích letech, dvěma způsoby. Část domácností bude navštívena tazateli, kteří údaje budou zapisovat do papírových dotazníků, ve druhé části domácností budou údaje zapisovány přímo do elektronického dotazníku,“ informovala Radka Streicherová, garant pro Karlovarský kraj.

Pracovníci zapojení do šetření se při oslovení vybrané domácnosti budou prokazovat průkazem tazatele statistického zjišťování a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření Životní podmínky 2019 a vydá jim je Krajská správa ČSÚ, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ.

Šetření nazvané Životní podmínky organizuje Český statistický úřad každoročně od roku 2005.

Jednotliví členové náhodně vybraných domácností odpovídají na otázky týkající se bydlení, pracovní aktivity, příjmů a vyjadřují se i k materiálním a zdravotním podmínkám. Obdobné zjišťování přitom probíhá v celkem 34 evropských zemích.

„Část respondentů s námi na šetření spolupracovala již v předchozích letech, nově letos oslovujeme 4 750 domácností. Velkou pozornost klademe na odbornou připravenost a profesionalitu našich tazatelů, neboť právě na nich závisí úspěšnost sběru dat a tím i samotného šetření,“ uvedl předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček.

Poznamenal, že výsledky šetření budou sloužit jako významný zdroj při hodnocení vývoje životní úrovně a příjmové situace tuzemských domácností.