A to uzavírky a objížďky. Není proto divu, že si lidé stěžují. Například Kraslická ulice zůstane po čtyři měsíce zcela uzavřena. A to od 1. července až do října.

„Vedení stavby a její dozor ze strany města zohledňují pouze potřeby zhotovitele stavby a nijak nehledí na potřeby obyvatel dotčeného území. Navíc lhůta uzavírky čtyř měsíců pro stavbu takového rozsahu, je to pět set metrů, je naprosto nepochopitelná," kritizuje postup nejdecké radnice paní Drobilová.

A upozorňuje, že tímto opatřením je městská část Bernov a Lesík prakticky „odstřihnuta" od Nejdku. „Tato dopravní uzavírka tak pro více jak 300 obyvatel trvale bydlících v Bernově a Lesíku znamená, že do Nejdku, kde mají policii, lékaře, školy, zaměstnání, obchody, se dostanou objízdnou trasou buď přes Tatrovice, nebo přes Krásnou Lípu, obě v délce kolem 25 kilometrů.

„Stejný problém nastává pro vlastníky rekreačních objektů nebo například pro poštovní doručovatele, svozové vozy odpadu. V této části města je mimo jiné největší chatová oblast, vodní nádrž Lesík, benzinová stanice a řada drobných provozoven a živnostníků. Navíc na dané trase jezdí linkový autobus, který vozí obyvatele dotčených částí, a to včetně školáků, ale i zaměstnance z Rotavy a Šindelové pro jednoho z největších zaměstnavatelů v kraji Witte Nejdek. Těchto zaměstnanců, pokud se dopravují po vlastní ose, by se týkala uzavírka samozřejmě také. Nemluvě o tom, že po dobu 4 měsíců je potřeba, aby byl zachován průjezd lékařské pohotovostní služby, hasičů a policie. Nelze akceptovat, aby dotčená část města nebyla pod dohledem policie a nebyla v dojezdové lhůtě 20 minut dosažitelná zdravotní pomoc," stěžuje si občanka Nejdku.

Lidé proto místní radnici kritizují, že nemá žádnou snahu o vybudování dočasného náhradního dopravního propojení, zkrácení uzavírky či etapizaci stavby.

Proč to nelze

O dopravní omezení požádal zhotovitel stavby, firma Sdružení Nejdek, karlovarský magistrát. A ten jej povolil, a to včetně úplné čtyřměsíční uzavírky Kraslické ulice.

„Třikrát jsme se sešli, abychom vše projednali se zástupci Integrovaného záchranného systému. Ale jiná možnost než buď částečné, nebo úplné uzavírky ulic, jako je Kraslická, neexistuje. Kromě kanalizačního potrubí, které je uloženo uprostřed vozovky, se zde staví i přivaděč vody. Proto je úplná uzavírka nezbytná. Víme, že to lidem přinese komplikace, ale jinak to vyřešit nešlo. Občanům mohu slíbit, že složky záchranného integrovaného systému, tedy záchranka či hasiči, do Kraslické ulice ale budou moci vjet, stejně jako autobusy," vysvětlil Leoš Jílek, zástupce vedoucího správy majetku a investic nejdecké radnice. Na dotaz, proč město nevybudovalo dočasné lepší a kratší objízdné trasy, doplnil, že by to bylo velmi obtížné. „Některé pozemky nejsou naše, jinde by bylo náročné získat povolení a stavba by se jenom neúnosně prodloužila," uvedl.

Takřka totožné informace sdělil i Jan Kopál, mluvčí karlovarského magistrátu, který zvláštní místní úpravu povolil. „Víme, že pro zdejší lidi to bude problém, ale nebyla jiná možnost. Hodně jsme o tom diskutovali, ale jiné řešení jsme nenašli," doplnil Leoše Jílka Jan Kopál.