„Tato soutěž je skvělou příležitostí, jak veřejnosti prezentovat naše projekty. Lidé se tak mohou sami přesvědčit o tom, že na kraji rozhodně nezahálíme a snažíme se věci posouvat dopředu. Počet přihlášek, který jsme letos podali, to jasně dokládá. O to víc nás pak těší, když je naše práce oceněna. Jen v případě Císařských lázní se můžeme pochlubit například prestižním oceněním Best of Realty za velice citlivou, ale zároveň inovativní rekonstrukci této historické perly. Věřím, že i v soutěži Stavby Karlovarského kraje se nám podaří zaujmout,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Veřejnost se díky soutěži bude moci seznámit s nákladnou obnovou Císařských lázní, která trvala bezmála tři roky. Představena bude také vestavba jedinečného multifunkčního sálu od architekta Petra Hájka, jenž je umístěný v samotném srdci národní kulturní památky a který budí zájem napříč odbornými kruhy.

O získaní titulu stavba Karlovarského kraje bude usilovat i rekonstruovaný Domov se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku. Stavební úpravy by tam měly přispět nejen ke zkvalitnění pobytových služeb pro klienty, ale také k vylepšení zázemí pro zaměstnance nebo třeba k nižší energetické náročnosti budovy. Z chystaných projektů bylo do soutěže přihlášeno Karlovarské inovační centrum, jehož výstavba reaguje na doposud chybějící veřejnou inovační infrastrukturu v regionu. Odeslány byly rovněž údaje k projektům, jako je přístavba nynějšího pavilonu C v Nemocnici Sokolov, kde bude umístěno oddělení urgentního příjmu, a výstavba nových objektů G1, G2 a G3 v rámci Generelu Karlovarské krajské nemocnice, které vzniknou z důvodu vyčerpané kapacity současných budov.

Stavby a projekty bude jako každý rok hodnotit odborná porota a veřejnost. Samostatně pak bude udělena cena Ministerstva průmyslu a obchodu, cena hejtmana Karlovarského kraje a cena primátorky města Karlovy Vary. S jednotlivými projekty Karlovarského kraje se veřejnost bude moci seznámit na webu soutěže www.stavbykarlovarska.cz. Veřejné internetové hlasování probíhá v termínu od 15. 5. do 18. 6. 2024.

V pořadí již 23. ročník soutěže Stavby Karlovarského kraje pořádá Regionální stavební sdružení Karlovy Vary ve spolupráci s Karlovarským krajem a statutárním městem Karlovy Vary. Akce si klade za cíl seznámit odbornou i laickou veřejnost s úrovní současného stavebnictví v regionu a zároveň přispět ke zviditelnění stavebních, projekčních a investorských firem. V uplynulých 22 letech se v rámci soutěže představilo na 630 staveb a návrhů.