Nový most v oblíbeném výletním místě doplní současnou dřevěnou lávku – takzvaný houpací most (na snímku), která už není v dobrém stavu. Nově vybudovaná konstrukce bude sloužit i pro potřeby složek integrovaného záchranného systému. Stavba má být hotova do konce listopadu 2020.

Novou lávku začal budovat kraj těsně před vyhlášením nouzového stavu, 12. března. Stavba pokračuje i v době koronaviru.Zdroj: KÚKK

„Jedeme podle harmonogramu. Samozřejmě i na této akci jsme museli udělat určitá opatření. Například jsme museli rozdělit dělníky do skupin maximálně pro dva až tři lidi. Všichni používají roušky,“ uvedl Zdeněk Rozsypálek, stavbyvedoucí Metrostavu, který je zhotovitelem této krajské zakázky za 23,2 milionu korun včetně.