Studium v maturitních oborech je čtyřleté, ukončené maturitou. Učební obory jsou tříleté nebo dvouleté a zakončeny závěrečnou zkouškou s výučním listem. Po úspěšném získání výučního listu je možnost studovat dvouletou nástavbu, která je zakončena maturitou. Teoretická výuka probíhá v budově na Sabinově náměstí. Odborná praktická výuka probíhá v budově nedaleko školy na Staré Kysibelské v Karlových Varech Drahovicích. Pro studenty je zajištěno ubytování ve vlastním domově mládeže. Celková kapacita školy je 460 žáků. O škole jsme hovořili s jejím ředitelem Mgr. Michalem Vachovcem.

Pane řediteli, SOŠ stavební v Karlových Varech se řadí k tradičním školám v Karlovarském kraji. Mohl byste nám ji představit?
Naše škola dlouhodobě zajišťuje přípravu žáků v řemeslných oborech, které jsou převážně spjaty se stavebnictvím, a to nejen po stránce teoretické, ale i praktické. Ta probíhá jednak v našich školních dílnách a také přímo ve stavebních firmách. Žáci tak mají možnost se podílet na řadě zakázek pro organizace i soukromé osoby.

Jakou má vaše škola oborovou skladbu?
Naše oborová skladba má dvě základní roviny. První je čtyřletý studijní obor stavebnictví, zakončený maturitní zkouškou. Druhou reprezentují učební obory zedník, truhlář, elektrikář, instalatér a strojní mechanik. Absolventi těchto učebních oborů mají možnost si rozšířit vzdělání v maturitním nástavbovém oboru podnikání, jež vhodně doplňuje předchozí studium o znalosti v ekonomice, účetnictví, managementu a v právu. Tím se jim otvírají možnosti pro pozdější soukromé podnikání.

Karlovarská karta
MHD výrazně zjednoduší nákup časových kupónů

Uvažujete o rozšíření nabídky o nové obory?
Naše škola se zaměřuje na výuku tradičních stavebních řemesel, nikdy jsme nevymýšleli nové obory, jejichž absolventi by nenacházeli uplatnění na trhu práce. Vzhledem k tomu, že jsme centrem stavebních oborů v Karlovarském kraji, jsme připraveni na rozšíření oborové struktury o další, v současné době nedostatková a žádaná řemesla, například klempíř, malíř, tesař. Pro jejich výuku můžeme zajistit odpovídající personální i materiální podmínky. Škola tak může reagovat na požadavky trhu.

Proč byste doporučil žákům základních škol, aby si vybrali právě vaši školu?
Stavebnictví skýtá mnoho uplatnění nejen chlapcům, ale i děvčatům. Zájem o absolventy řemeslných oborů, jejichž výuku naše škola zajišťuje, neustále roste. Pro přípravu žáků využíváme moderně vybavené učebny, rozšiřujeme práci s informační a komunikační technikou. Žáci studijního oboru stavebnictví jsou od prvního ročníku vybaveni tablety se studijními materiály, s nimiž pracují zejména v odborných předmětech. Rozvoj odborných dovedností je uskutečňován také na pracovištích, která jsou k tomu vhodně vybavena a kde mají žáci možnost absolvovat různé odborné kurzy, například svářecí. O kvalitě výuky svědčí i fakt, že řada našich žáků úspěšně studuje na vysokých školách. Škola je rovněž oceňována pro svou přátelskou atmosféru a dobrou spolupráci s rodiči.

Využíváte také jiné formy vzdělávání žáků?
Samozřejmě, nedílnou součástí výuky jsou odborné exkurze, úspěšně se účastníme odborných soutěží. Snažíme se také o kulturní vzdělávání žáků, spolupracujeme s městskou i krajskou knihovnou, žáci rádi navštěvují filmová a divadelní představení.

Ilustrační foto.
Z policistů vybavených defibrilátory se teď mohou stát také záchranáři