Nárůst schválili zástupci členských obcí na zasedání valné hromady sdružení v pátek 7. prosince. Zdražuje se přitom pouze stočné, vodné zůstává na úrovni loňského roku. Průměrný spotřebitel z domácnosti tak za vodu vydá v roce 2013, pokud bude sazba DPH zvýšena na 15 %, zhruba o šedesát pět korun ročně navíc.

„Cena vodného a stočného je od roku 2011 počítána podle cenového vzorce, který je součástí provozní smlouvy, uzavřené mezi sdružením a Vodárnami a kanalizacemi Karlovy Vary. Vzorec byl navržen a schválen Evropskou komisí a jeho zavedení bylo jednou z hlavních podmínek pro doplacení dotace poskytnuté na investiční projekt sdružení realizovaný v roce 2007," uvedl Josef Hora, předseda sdružení obcí.

„Tento cenový vzorec sice nutí provozovatele k poměrnému snižování provozních nákladů, ale zároveň požaduje každoročně zvyšovat v ceně vodného a stočného její část určenou na investice do majetku vodovodů a kanalizací. Neustále se zpřísňující legislativní předpisy si vyžadují další investice především v oblasti odvádění a čištění odpadních vod. To je také hlavní důvod, proč dochází ke zvýšení stočného," vysvětlil Antonín Jágl, ředitel Vodáren a kanalizací Karlovy Vary.

„Do obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury investuje sdružení každoročně sto až tři sta milionů korun. Finance pocházejí právě z vybraného vodného a stočného, případně z dotací či půjček. Investice jsou realizované na základě transparentních výběrových řízení, ve kterých mají zástupci obcí rozhodující slovo. Obce ve sdružení vzájemně spolupracují a s podporou odborníků z provozní společnosti hledají co nejoptimálnější a ekonomicky nejvýhodnější řešení pro celý region. Protože takto investujeme již téměř dvacet let, naše vodohospodářská infrastruktura je v dobrém stavu, a na rozdíl od jiných regionů tak u nás není nutné skokové navyšování vodného a stočného z důvodu potřeby rozsáhlých investic. I přes trvalý pokles spotřeby vody, která je dnes téměř třetinová ve srovnání s rokem 1993, kdy bylo sdružení založeno, se nám daří neustále držet cenu vody nejen pod celorepublikovým průměrem, ale i na výrazně nižší úrovni než v sousedních regionech," doplnil Josef Hora.

„Letos sdružení investovalo do vodohospodářské infrastruktury zhruba 200 milionů korun. Především byly dokončeny rozsáhlé rekonstrukce čistíren odpadních vod, spojené s dostavbou kanalizačních systémů na Tachovsku, dále byla dokončena rekonstrukce čistírny ve Žluticích a pokračovaly výměny a rekonstrukce vodovodů a kanalizací v Karlových Varech v souvislosti s připravovanými opravami povrchů komunikací. Na Vejprtsku byla zahájena výstavba čistírny a kanalizace v Loučné a dostavba kanalizace ve Vejprtech, to vše v rámci společného německo- českého projektu. Mezi dalšími investicemi lze uvést opravu administrativní budovy na úpravně Březová, kterou se zahájila rozsáhlá modernizace této úpravny, zásobující 110 000 obyvatel kraje pitnou vodou, která bude pokračovat i v dalších letech," informovala specialistka Věra Štafflová z Vodáren a kanalizací Karlovy Vary.