KV Arena se topí ve finančních potížích a stojí takřka před bankrotem, ale nesmí se to říct. Tak se dají shrnout připomínky opozičních zastupitelů k rozpočtovému opatření ve výši 5 milionů 300 tisíc, kterým chtěla koalice KV Areně pomoci. Návrh koalice K 20 neprošel o jeden hlas. Při hlasování chyběl zastupitel Petr Masák (Alternativa), jemuž zkolabovala maminka a vezl ji do nemocnice.

Výklad toho, jak v KV Areně bývalí jednatelé hospodařili se svěřenými finančními prostředky, snad nejvýstižněji zastupitelům zdokladoval Erik Maca.

„Z výroční zprávy za rok 2009 vyplývá, že provozní dotaci ve výši deset milionů, které KV Aréna každoročně dostává od magistrátu, použili na nákup investic, například vířivek, turniketů nebo promítacího plátna, které jsou nyní pevnou součástí haly. Odpisy investic prováděla KV Arena, ačkoliv ty jsou v majetku města,“ zdůraznil s tím, že by minimálně mohlo jít o zneužití veřejných prostředků.

Zprávu o zoufalém hospodaření KV Areny přednesl zastupitelům nový jednatel Roman Maleček (TOP09), který naznačil že by mohlo jít o nekalé finanční machinace, že je třeba okamžitě narovnat účetnictví i daňové přiznání a zdůraznil, že KV Arena se bez dotace od města ocitne v platební neschopnosti.

A jak reagovala opozice ODS, ČSSD a komunisté?

„Pan Maleček asi rozumí basketbalu, ale manažer to není. Takhle vyhlásit do světa, že má blbou arenu, to je umění. Asi neví, v jakém baráku podniká,“ uvedl Martin Zeman (ČSSD).

Zastupitel Josef Murčo (KSČM) zase zdůraznil, že jednatele městských společností by nikdo neměl znevažovat. To je sebezničující, když je prohlásíme za špatné. Je to ztráta serioznosti, nedělejme sami sobě problémy,“ doporučil zastupitelům.

Werner Hauptmann (ODS) upozornil, že za rok 2009 měla KV Arena schválený audit a její hospodaření bylo v pořádku, protože vykázala zisk 777 tisíc korun.

Markéta Wernerová (ČSSD) navrhla stáhnout tento bod z programu jednání a projednat jej až po řádném dopracování. Tento návrh neprošel, stejně jako jednatelem Malečkem požadovaná dotace. „Před bankrotem nejsme, ale bude to problematické. Nebude na provoz, ani na energie. Nerozumím tomuto protest songu,“ uvedl. Podle náměstka Kotka se musí problémy v hale vyřešit, i kdyby k tomu mělo být svoláno mimořádné zastupitelstvo.

Zastupitelé pak rozpočtovým provizoriem hale schválili dalších požadovaných pět milionů z desetimilionové roční dotace.