Zatím jsou uskladněné a radnice dává dohromady potřebné dokumenty. V průběhu příštího týdne plastové nádoby poputují k lidem.

„Kromě pořízení multikáry s kontejnery je propůjčení kompostérů občanům dalším krokem ke zkvalitnění separace biologicky rozložitelných odpadů v obci Merklín. Lidé, kteří mají pozemek na našem katastrálním území, si o kompostér mohli předem zažádat. Nyní jej dostanou od obce propůjčený na pět let s příslibem následného darování," řekl starosta Merklína Zdeněk Gerát. Nákup plastových nádob na bioodpad byl financován z obecního rozpočtu a ze zdrojů Evropské unie v rámci operačního programu životního prostředí. Celková investice se vyšplhala na téměř tři miliony korun. Ty zahrnují jak stovku domácích kompostérů, tak multikáru a pět kontejnerů.

Kompostér je nádoba z recyklovaného plastu. Je děrovaná pro přívod vzduchu a má víko, kterým lze vybírat kompost. Domácí kompostér umožní lidem využít bioodpad ze zahrad a domácností. Také výrazně šetří náklady na svoz odpadů a samozřejmě přispívá ke zlepšování vzhledu okolí.