„Potěšujícím je zejména fakt, že Regionální stálá konference schvalovala strategické projekty na základě hodnocení mezirezortní skupiny, které dopadlo velmi pozitivně a RSK je tak mohla postoupit k dalším procesům bez výhrad. Znamená to, že projekty naplňují požadavek míry strategičnosti a transformačního dopadu na kraj a mohly tak být doporučeny k realizaci bez výhrad,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje.

Samotný proces hodnocení přihlášených strategických projektů probíhá v několika fázích. Nejdříve prochází hodnocením Státního fondu životního prostředí, následně Mezirezortní expertní skupiny a dále Regionální stálé konference Karlovarského kraje. Závěrečnou fází je hodnocení projektů ve Výběrové komisi. Na základě jejího stanoviska je pak vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Nedostatky zjištěné inspektory.
Plíseň v lednici, špinavá digestoř. Inspektoři zavřeli restauraci v Rosnicích

Cílem projektu Karlovarského inovačního centra, jehož nositelem je Karlovarský kraj, je výstavba tří vzájemně propojených stavebních objektů inovační infrastruktury v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje, související technické a dopravní infrastruktury a vybudování nových zelených ploch s výsadbou zeleně. Vizí Karlovarského inovačního centra je rozšířit nabídku a zvýšit intenzitu výzkumných, vývojových a inovačních aktivit v Karlovarském kraji mezi podnikatelskými subjekty, veřejným sektorem a výzkumnými pracovišti, a to realizací dosud chybějící veřejné inovační infrastruktury.

Projekt Centra lázeňského výzkumu, jehož nositelem je Institut lázeňství a balneologie, si klade za cíl posílení významu vědy, inovací a využívání špičkových technologií vyvinutých výzkumnými pracovníky. Dále zvyšování jejich přínosů pro dlouhodobý hospodářský růst a lepší kvalitu života obyvatel se specifickým důrazem na oblast lázeňství a balneologie. Naplnění stanoveného cíle bude dosaženo vybudováním prostředí a infrastruktury pro realizaci vědecko-výzkumných aktivit primárně v oblasti lázeňství a balneologie s vysokým aplikačním potenciálem.

Karlovarské letiště.
Do Izraele se létat bude. Karlovarské letiště plány nemění

Projekt nazvaný Sokolovská investiční a green development, jehož nositelem projektu je Sokolovská uhelná, chce docílit transformace lokalit zasažených těžbou hnědého uhlí na průmyslové zóny, investovat do jejich zpřístupnění a vybudování inženýrských sítí. Vytvořené průmyslové zóny poslouží k ekonomické diverzifikaci aktivit na Sokolovsku a tvorbě nových pracovních míst. Projekt představuje důležitý krok pro rozvoj budoucích ekonomických aktivit na Sokolovsku a v Karlovarském kraji.