„Na nich chceme projednat zbývající opatření k cílům strategického rámce, abychom od začátku následujícího roku mohli strategii dokončit, začít ji publikovata postupně realizovat,“ říká náměstek primátorky Tomáš Trtek. On-line projednání začínají 5. listopadu, kdy se bude řešit spolupráce radnice a podnikatelů či lázeňství, 19. listopadu pak přijde na řadu cestovní ruch. V dalších dnech se bude řešit i hospodaření města, jeho image, kultura, sport i umění a také volnočasové aktivity.