Právě v prostorách této školy se odehrál nácvik řešení mimořádné situace, při níž jsou děti a pedagogové konfrontováni s nebezpečným útočníkem.

„Rozhodli jsme se tímto cvičením reagovat na stále častější případy tohoto druhu, jichž nejen v zámoří, ale i v Evropě bohužel přibývá. Platí proto, že štěstí přeje připraveným," uvedl velitel karlovarské městské policie Marcel Vlasák.

Cvičení v Karlových Varech, zakončené velkou modelovou situací, si kladlo za cíl přiblížit zážitkovou formou co nejvíce všem účastníkům situaci, při níž je nezbytné udržet chladnou mysl a reagovat racionálně. Tím se všem kolem rapidně zvyšuje šance na přežití. „Určitě je to mnohem lepší varianta než si přečíst nějaké vágní pokyny, které v době přemíry informací rychle zapadnou. Důležité je si konkrétní jednání taktéž spojit s prožitkem a emocemi. A také vyzkoušet všechny nezbytné činnosti, které by zákonitě byly ve skutečnosti vykonávány pod obrovským tlakem, který by na zakročující složky v takovýchto hraničně vypjatých okamžicích byl dozajista vyvinut," poznamenal Vlasák.

Účastníci dvoudenního cvičení rychle pochopili, že realita by byla nepochybně odlišná od toho, co sledujeme v akčních filmech. „Především se také v průběhu průpravy i následného cvičení velmi přirozeným způsobem povedlo nastavit co nejvíce funkční systémová opatření. Ta mohou v praxi jednou v takové tragické situaci přispět k záchraně co nejvíce nevinných životů," podotkl velitel strážníků.

Učitelé a žáci tří vybraných tříd ZŠ 1. máje nejprve prošli základním proškolením, jak se v podobné krizové situaci zachovat.

Následně veškeré scénáře, které připravil instruktor Pavel Černý, bývalý policejní lektor pro speciální zbraně a v současnosti renomovaný mezinárodní školitel elitních policejních složek, spolu se strážníky služby PCO karlovarské městské policie intenzivně procvičili.

„Bezprostředně potom následoval briefing instruktora s pedagogickými pracovníky, aby byly co nejlépe aplikovány funkční postupy a systematické kroky, které zejména v USA jsou v současnosti standardně na místních školách, univerzitách a kampusech zaváděny. Jde o mnohokrát praxí ověřené osnovy nouzových řešení, která mají nejen minimalizovat ztráty, ale také co nejvíce racionalizovat chování žáků, učitelů i vedení školských zařízení v pro někoho jen velmi těžko představitelných momentech, kdy se někdo rozhodne zabít kolem sebe co nejvíce lidí," konstatoval Vlasák.

Městská policie si podle Vlasáka neklade prvoplánově za cíl řešit podobné situace. Přímo na své operační středisko má ovšem napojeny všechny školské objekty, jejichž zřizovatelem je město, na mnoha školách jsou instalovaná nouzová tlačítka a město navíc dále podporuje rozšiřování kamerového systému i v okolí škol, je velmi reálné, že v případě podobného útoku by právě strážníci služby PCO byli na místě první.

„Vzhledem k zahraničním zkušenostem s podobnými útoky, kde pachatel nevyjednává, ale rovnou střílí, je pak především čas rozhodujícím faktorem takového zákroku. Starší postupy kladoucí důraz na získávání maxima informací ze strany policejních složek, co na místo dorazily první a poté je předávaly specializovaným útvarům, které dorazily až za desítky minut a zákrok poté realizovaly, zde rozhodně selhávají. Jak totiž ukazují četné zkušenosti ze světa, pachatel takového hrůzného činu již průměrně za deset až patnáct minut vystřílí všechny náboje, zavraždí maximum lidí, co může, a zpravidla již sám pak ukončí svůj život vlastní rukou," dodal Marcel Vlasák.

Při zásahu bezpečnostních složek je tedy hlavním znakem potřebná rychlost, se kterou se eliminuje ozbrojená osoba a tak co nejvíce zabrání ztrátám lidských životů na místě události. Jde takříkajíc o co nejvíce rychlý „chirurgický řez", provedený dostatečně rázně a s potřebnou přesností.

„To znamená nejen potřebně rychlé rozhodnutí prvních strážců zákona, dorazivších na místo, ale zapracování podobných speciálních scénářů do jejich taktické přípravy a zaběhlých služebních procedur. Zmínění strážníci služby PCO, jichž je 13, tematická školení na aktuální hrozby pravidelně absolvují již několik let. Intenzivně v rámci speciální přípravy pracují na svých schopnostech, nutných pro co největší šance zvládání podobných extrémních situací, které v budoucnosti žel mohou i u nás nastat," poznamenal velitel strážníků.

„Rádi bychom poděkovali komisi bezpečnosti, která projekt podpořila, i všem účastníkům náročného výcviku. A především bychom rádi ocenili perfektní spolupráci s ředitelem základní školy 1. máje, neboť jak se ukazuje, podobná cvičení jsou pro cílovou skupinu, tedy žáky a pedagogy, velmi přínosná. Rozhodně je dobré být připravený," podotkl velitel Vlasák.