„Chceme, aby v novele silničního zákona, která má zatím podobu senátního návrhu, tato povinnost nebyla zakotvená,“ potvrdil Marcel Vlasák, velitel karlovarské městské policie.

O tuto změnu usiloval Vlasák už před rokem. „Tehdy jsem oslovil poslance za Karlovarský kraj. Shodli jsme se na tom, že by městské policie měly informovat o měření státní policisty, ale přenosná značka je zbytečná. V tom nám ostatně dává za pravdu i řada odborníků,“ vysvětlil Vlasák.

V Karlovarském kraji disponují přenosným laserovým radarem strážníci v Karových Varech, Nejdku a Sokolově. Řidiči v jejich nasazení často vidí pouze snahu o snadné získání peněz do rozpočtu měst. „Není tomu tak. Svědčí o tom fakt, že když jsme měřili, měli jsme 300 případů překročení rychlosti za rok. Z celkového počtu 15 tisíc přestupků v dopravě to není mnoho,“ argumentoval Vlasák.

Radary částečně nahrazují informační měřicí desky v ulicích měst a obcí. „To je ovšem pouze prevence. Z dat z těchto tabulí víme, že řada motoristů jim nevěnuje pozornost. A v takovém případě je represe na místě,“ dodal velitel karlovarské městské policie.