Největší podíl z téměř 46 000 událostí má tradičně kontrolní činnost zaměřená na místní záležitosti veřejného pořádku a bezpečnost a ochranu majetku.

„Do této kategorie patří například pravidelný dohled na přechodech u škol, který byl navíc časově rozšířen. Dále kontrola historického majetku města, problémových lokalit s výskytem závadových osob a bezdomovců či míst definovaných občany jako přechodně problémová," uvedl velitel strážníků Marcel Vlasák.

V přestupkové oblasti dominuje dlouhodobě doprava, a to i přesto, že došlo k výraznému poklesu použití takzvaných botiček. „Trend, který nastavili zákonodárci a občané, již se právě na městskou policii velmi často s podněty v dopravě obrací. Stačí nahlédnout do takzvaných závad na webu města, jako jednoho zdroje podnětů občana směrem k městské policii," podotkl Vlasák.

Městská policie podle Vlasáka pochopitelně zajišťuje velkou spoustu dalších činností. Ať už je to doručování písemností správním orgánům obce, střežení majetku města na pultu centrální ochrany, převozy osob na protialkoholní záchytnou stanici, asistence a součinnosti opatření se složkami IZS.

„Spolupracuje na vyhledávání a likvidaci skládek a nebezpečného odpadu, odchytává psy, podílí se na potírání trestné činnosti. V oblasti prevence spolupracuje na provozu mobilního i stacionárního nízkoprahu a zajišťuje komplexní program prevence na všech stupních škol od mateřinek až po střední. Věnuje se rovněž seniorům," podotkl velitel.

V posledních letech se městská policie více orientuje na využívání moderních technologií. Například na rozšíření kamerového systému a jeho modernizaci za využití optických tras a zapojení školských zařízení do systému v podprojektu Bezpečná škola. Na instalaci mobilních nouzových tlačítek na základní školy a přechod na nový informační systém s mobilní aplikací a postupnou implementací podpůrných technologií.