Jedná se o fyzickou integraci obou operačních středisek a současně také modernizaci těchto pracovišť. Operační středisko tohoto typu, jaké právě vzniklo v Karlových Varech, je podle ředitele krajských hasičů Václava Klemáka teprve druhé v České republice. To první je už nějaký čas v provozu v Ostravě. Tam ale společně slouží zástupci všech složek Integrovaného záchranného systému (IZS). „Chtěli bychom, aby stejné vzniklo i v Karlovarském kraji. To je ale otázka několika let. Každopádně práce na jeho přípravě už začaly,“ poznamenal Klemák.

Zdroj: Foto a video Deník Vladimír Meluzín

Integrace operačních středisek krajských hasičů a karlovarských strážníků trvala skoro šest let. Její první kapitola se začala psát v říjnu roku 2011, kdy tento záměr schválilo karlovarské městské zastupitelstvo. „Jsem rád, že se náročný projekt podařilo dotáhnout až do samého konce a že ho město finančně podpořilo. Celkové náklady na jeho realizace se pohybují kolem 2,8 milionu korun, z toho bylo 430 000 korun příspěvek ministerstva vnitra. Výhod plynoucích z tohoto spojení řada. kromě jiného mohou nyní hasiči využívat kamerový systém krajského města. Konkrétně to je 28 kamerových bodů,“ uvedl Marcel Vlasák, ředitel Městské policie Karlovy Vary.

Poprvé tak mohli hasiči sledovat díky městskému kamerovému systému například požár bývalé restaurace na Růžovém vrchu (na snímku), k němuž došlo o víkendu. Integrace složek záchranného systému do společného dispečerského pracoviště má podle Oldřicha Volfa, náměstka pro IZS a operační řízení, řadu výhod.

Hasiči v neděli ráno likvidovali požár bývalé restaurace na Růžovém Vrchu. Škoda je odhadnuta na půl milionu korun.Zdroj: HZS Karlovarského kraje


„Takový systém je sice jistou komplikací pro složky IZS, ale jednoznačně výhodným řešením pro obyvatele našeho kraje. Fyzická integrace operačních středisek umožňuje například okamžitý osobní kontakt dispečerů. Ti tak mohou efektivně reagovat na vzniklou mimořádnou událost. Zlepší se vzájemná komunikace mezi jednotlivými složkami IZS. Odpadá efekt tiché pošty, kdy se každým přenosem ztrácí určitý objem informací. Lze využívat okamžitého sdílení znalostí, zkušeností a erudice všech dispečerů a mnohé další,“ konstatoval Volf.

Karlovarský kraj má velkou výhodu v tom, že má ve všech složkách IZS vynikající odborníky, skutečné profesionály, podotkl náměstek hejtmanky Petr Kubis. A proto je podle něho nanejvýše žádoucí, dostat je takříkajíc pod jednu střechu. „Na toto téma už společně nějaký čas jednáme. Máme připravené memorandum o spolupráci při integraci operačních středisek. A hledáme možnosti, jak do tohoto projektu začlenit také další města v regionu. Ještě letos by měla na toto téma vzniknout studie. Vybudování společného operačního centra pro všechny složky IZS ale není levnou záležitostí. Náklady odhadujeme na 300 milionů korun. To kraj nemůže sám zaplatit. Proto musíme hledat i zdroje financování,“ dodal Kubis.

Nové společné operační středisko, kde slouží s hasiči HZS Karlovarského kraje nově také strážníci karlovarské městské policie.Zdroj: Deník / Meluzin Vladimir

K projektu podotkl ředitel krajských hasičů Václav Klemák, že v areálu hejtmanství v Karlových Varech mají hasiči vhodné pozemky pro výstavbu objektu společného operačního střediska. „Jeho vybudování na zelené louce by mělo řadu výhod. Především tom, že by mohl vzniknout doslova na míru tak, aby vyhovoval všem složkám IZS,“ dodal Klemák.