Velkým lákadlem letos bylo místo konání akce nově vybudované Centrum zdraví a bezpečí. Předškoláčci tak byli jedni z prvních návštěvníků tohoto unikátního zařízení, kde vzdělávací programy nabízí jednotlivé složky Integrovaného záchranného systému. Strážníci děti seznámili s areálem celého centra, kterému vévodí moderní dopravní hřiště a domečky hasičů, zdravotních záchranářů a městské i státní policie. V průběhu čtyř dnů se v centru vystřídalo 10 mateřských škol a pět přípravných tříd o celkovém počtu 350 dětí.

Na připravených stanovištích děti pod dohledem strážníků a studentů Střední pedagogické školy a VOŠ Karlovy Vary a Střední zdravotnické školy a VOŠ Karlovy Vary procvičovaly jízdu na odrážedlech, správné přecházení vozovky, pravidla chování v různých dopravních prostředcích, seznamovaly se s riziky dopravy i běžného života a dokonce si vyzkoušely telefonování na tísňovou linku.

Děti i paní učitelky si odnášely nejen odměny ve formě omalovánek, reflexních samolepek a sladkostí, ale především spoustu zajímavých informací a zážitků.