Jednalo se o První české gymnázium v Karlových Varech, Gymnázium v Ostrově a Střední pedagogickou školu, gymnázium a VOŠ Karlovy Vary. U všech je úspěšnost absolventů hodně vysoká, u ostrovského gymnázia dokonce téměř stoprocentní.

„Vloni se k nám hlásilo 193 zájemců na osmileté studium, 103 na čtyřleté. Do osmiletého jsme přijímali 60 studentů, do čtyřletého pak 32,“ říká ředitel Prvního české gymnázia v Karlových Varech Zdeněk Papež. Letos byl počet uchazečů vyšší, a to především u čtyřleté formy studia. „Přijali jsme 205 přihlášek na osmileté studium, na čtyřleté 131. Počet přijatých zůstává stejný,“ pokračuje ředitel školy, který říká, že uchazeči o gymnaziální studium dosahují u přijímacích zkoušek tradičně nadprůměrných až vynikajících výsledků. „Zvyšuje se však počet dětí, které jsou na opačné straně stupnice úspěšnosti, a to zejména u uchazečů o osmileté studium. Důvodem je zejména neakceptování faktu, že toto gymnázium je určeno pro relativně úzkou část populace s nadprůměrnými až výjimečnými intelektovými schopnostmi a nadáním a samozřejmě s vyhraněným zájmem o studium,“ vysvětluje.

Zájemci o práci u policie musí splnit mimo jiné náročné fyzické testy. Ilustrační snímek.
Studenti si vyzkoušeli fyzické testy nanečisto

Domnívá se, že za velkým zájmem o karlovarské gymnázium stojí i nová generace rodičů. „Stále více si uvědomují, že všeobecné vzdělání je pro další život jejich dětí ten nejlepší vklad. Gymnaziální vzdělání na rozdíl od odborných škol umožňuje odložit profesní volbu žáků až za práh jejich dospělosti a k tomuto rozhodnutí poskytuje veškeré podklady tím, že žákům nechává nahlédnout téměř do všech oborů a současně odkryje a rozvíjí jejich silné stránky a upozorní i na ty slabé. Speciálně o naši školu je velký zájem, kromě školního vzdělávacího programu a vynikajících učitelů, kteří ho realizují, i proto, že jsme školou se stoletou tradicí, máme u svých absolventů velmi dobrý kredit a studují u nás další a další generace stejných zejména karlovarských rodin,“ říká ředitel Papež.

Úspěšnost absolventů této školy je podle něho vysoká, u přijímacích řízeních na vysoké školy se pohybuje kolem 95 procent. „Hlavním cílem našich absolventů je další studium na vysokých školách a univerzitách, a to i v zahraničí, kde se počty zájemců i studujících stále meziročně zvyšují. Naši studenti netrpí přehnanou skromností a hlásí se i na velmi náročné obory s velkým převisem poptávky nad nabídkou,“ uzavírá.

Taneční soubor Mirákl.
Mraky nad Miráklem se rozplynuly. V kulturním domě může zůstat

Podobný trend v zájmu o školu zle sledovat i na Gymnáziu Ostrov, které přijímá stejný počet uchazečů jako to karlovarské. „Na čtyřletý obor jsme vloni evidovali 83 přihlášek, letos 125, na osmiletý obor to bylo loni 180, letos pak 185,“ uvádí ředitel ostrovského gymnázia Jaroslav Šafránek, který prozradil, že přijatí žáci dosáhli jak z matematiky tak z českého jazyka minimálně 30 bodů z 50, což odpovídá 60 procentům. „Praha nebo Brno to není, ale máme na krajské poměry solidní výběr v obou studijních oborech,“ konstatuje ředitel Šrámek.

Ten se podobně jako Papež domnívá, že za velkým zájmem o gymnaziální studium stojí především rodiče. „Stejně jako ve velkých krajských městech je rodičovskou veřejností všeobecné zaměření gymnaziálního studia vnímáno jako dobrá volba nejen pro následné vysokoškolské studium  -  gymnazistovi se nabízí celé vysokoškolské  spektrum, ale i gymnazista, který  po maturitě hledá práci je mimořádně flexibilním žadatelem  – umí cizí jazyky, umí pracovat s ICT technikou a rychle a snadno si dokáže doplnit potřebnou odbornost. Nepotýkáme se s extrémním počtem přihlášek tak dramaticky, jako tomu bylo letos v Praze či v Brně. Rostoucí zájem o gymnázia je celostátní trend a náš kraj nutně potřebuje růst vzdělanosti, což právě gymnázia generují. Naše škola má nesporně výhodu, že patří do spádové oblasti krajského města,“ poznamenává ředitel Gymnázia Ostrov, který dodává, že při přijímacích zkouškách na další studia dosahují ostrovští gymnazisté úspěšnosti téměř 100 procent.

Patrový autobus Neoplan N122 sjel u Nažidel 8. března večer, kolem 20.20, ze sedmimetrového srázu, přetočil se přes střechu a zůstal ležet na levém boku. Zpátky na vozovku ho druhý den vytáhla těžká technika.
Smutné výročí nehody u Nažidel: Mami, jedeme jako blázni! Domů už se nevrátili

Na Střední pedagogickou školu, gymnázium a VOŠ Karlovy Vary se podle jejího ředitele Bohuslava Peroutky letos hlásilo 560 uchazečů, přijímat bude 160. „Zájemci, kteří se k nám hlásí, dosahují dlouhodobě lepších výsledků z českého jazyka, každopádně výsledky přijatých uchazečů z obou přijímacích zkoušek jsou velmi dobré. Naši studenti dosahují velmi dobrých výsledků u maturitních zkoušek, ale i u přijímacích zkoušek na vysoké školy. Pedagogové mají velmi empatický přístup k žákům a studentům, pedagogické obory vzdělání mají na naší škole velmi dlouhou a kvalitní tradici,“ vysvětluje ředitel Peroutka, proč je o tuto školu takový zájem. A jak dodává, úspěšnost u maturit se pohybuje kolem 95 procent, u některých oborů je dokonce téměř stoprocentní, pohybuje se mezi 98 až 99 procenty. Úspěšnost přijetí na vysoké školy je pak podle něho těsně nad 90 procenty.