Jáchymovští mají již 7 let stavební povolení na zvelebení horní části náměstí. Projekt, který zahrnuje úpravu parčíku včetně dlažby a obrubníků, nových laviček a také kompletní výměnu osvětlení, je schválen již několik let. Občané se k němu vyjádřili kladně. Je i vysoutěžená firma, která jej má realizovat. Nyní získal Jáchymov dotaci z Regionálního operačního programu Severozápad (ROP), která pokryje náklady na stavbu, která konečně mohla začít.

„Po několikerém žádání o peníze z dotací je konečně máme. Na revitalizaci prostranství kolem kostela sv. Jáchyma jsme dostali 10 milionů a dalšími patnácti procenty se podílí město ze svého rozpočtu. Je nutné stavbu stihnout dokončit a předat ke konci října," řekl s úlevou starosta Bronislav Grulich (TOP 09).

V prvním průzkumu se ukázalo, že vzrostlé stromy, hlavně kaštany a jasan s obdivuhodným objemem kmenu, jsou zdravé. Dojde pouze k odstranění jednoho kaštanu hned nad autobusovou zastávkou, který není zcela v pořádku a hrozí jeho pád. Důkladnější dendrologická studie bude provedena během následujícího týdne a budou posouzeny kořenové obaly stromů podél silnice, kterou také čeká nový povrch.

Druhá dotace, kterou město z ROPu získalo, je ve výši 8 milionů a je na spodní část náměstí, kde se buduje chodník, parkovací stání a posouvá se silnice, která navíc bude mít dva pruhy vedle sebe.