Absolvovali komplexní prohlídku psychiatrického oddělení, která byla spojená s přednáškou a představením oddělení.

„Poprvé jsme otevřeli brány našeho oddělení takto zeširoka. Samozřejmě jsme u nás přivítali nějaké krátké exkurze, ale tato byla zatím nejvíce zevrubná. Naším cílem je přitáhnout pozornost k tématu psychiatrie. Nejdůležitějším bodem byla destigmatizace psychiatrie,“ uvedla organizátorka setkání Jana Olachová, která již čtvrtým rokem působí jako vedoucí zdejšího stacionáře. Jako první se velké exkurze do ostrovské psychiatrie účastnili studenti třetích a čtvrtých ročníků zdravotnické školy.

„Prošli celé psychiatrické oddělení. Poznali, jak to u nás funguje, seznámili se se zaměstnanci a viděli jejich náročnou práci,“ uvedla Olachová. „Hodně jsme se studenty diskutovali o současné psychiatrické péči a službách nabízených v Karlovarském kraji. Pro mnohé to byla první zkušenost s psychiatrickou péčí. Věříme, že mnoho ze studentů se o psychiatrii začne zajímat, protože se jedná o jeden z nejdůležitějších, ale také nejnáročnějších oborů,“ konstatovala učitelka Jaroslava Slavíková. „Pravdou je, že obor jako takový žáky přitahuje, mnohdy již studenti mají zkušenosti s onemocněními u svých blízkých či kamarádů a je potřeba se zbavovat předsudků z těchto chorob,“ dodala. V nadcházejících dnech čeká vedoucí stacionáře další otevření oddělení. Tentokrát Olachová pořádá setkání s rodinnými příslušníky psychiatrických pacientů v rámci iniciativy Na rovinu. „Tato iniciativa je součástí projektu destigmatizace, kterou se zabývá reforma psychiatrické péče. Nabízí program pro rodinné příslušníky klientů, kteří se léčí pro psychotické onemocnění. Jedná se o vzdělávací šestitýdenní cyklus v uzavřené skupině,“ uvedla Olachová.