Té by se měla ujmout příspěvková organizace města Správa přírodních lázeňských zdrojů a kolonád. „Nejprve ale musíme vyjasnit majetkoprávní vztahy. Pozemky, na nichž pramen vytéká, patří obchodní akademii," vysvětlil náměstek Michal Riško (ČSSD).

Nyní je Železnatý pramen uzavřený. Podle náměstka Jiřího Klsáka (KOA) tak tomu ale vždy nebylo. Ačkoliv jde o studený výtrysk bez léčivých účinků, koncem devatenáctého a začátkem dvacátého století využíván v lázeňském městě byl.

„Existovaly u něj dokonce dvě budovy, kde byl jímán," vysvětlil náměstek Jiří Klsák. Jedna z nich měla malou kolonádu, vedle pak existovala lázeňská budova, ve které se prováděly koupele.

„Všechno zaniklo někdy ve čtyřicátých až padesátých letech. Problém je, že pramen je poměrně mělký. Jímán je v místech, která patří obchodní akademii. V souvislosti s její stavbou ve třicátých letech 20. století tam došlo i k nějakým přesunům vývěrů," doplnil náměstek Klsák.

Podle něj se o jeho obnovu pokoušeli i studenti obchodní akademie, ale snaha vyšla naprázdno. Znečišťovala jej povrchová voda stékající ze svahu, která jej kontaminovala. Přesto je podle vedení města nutné pramen vyčistit a malou kolonádu zprovoznit.