Podle Václava Slavíka, starosty Žlutic, studie ateliéru Soukup počítá ve spojitosti s plánovanou přestavbou s návratem nejen k původní podobě, ale také k původní funkci.

„Náměstí původně sloužilo jako kulturní a shromažďovací centrum města. Nevhodné zásahy v 60. a 70. letech ho ale naprosto znehodnotily, proto jsem byl takovýmto návrhem velmi mile překvapen," uvedl starosta Václav Slavík.

Návrh je v současnosti ve fázi studie. Po jejím dokončení a případném schválení zastupitelstvem města by byl návrh představen veřejnosti. Teprve poté by byl vytvořen projekt přestavby.

(jako)