Novou tvář dopravního uzlu atuoři nejen navrhli, ale náklady spočítali na přibližně 700 milionů korun. Projekt počítá s etapami a město zase s tím, že na terminál získá dotace z Integrovaného plánu rozvoje území i národní dotační peníze. Pokud by se to podařilo, pak by patnáctiprocentní spoluúčast na projektu pro město znamenala náklady přibližně sto milionů korun.

MODERNÍ ŠOK

Změna dopravní situace v centru Karlových Varů je sice navržena až drasticky, změní území od velké kruhové křižovatky u solivárny až po Chebský most, ale podle autorů tím vznikne dopravní terminál v parametrech jednadvacátého století. „Chceme, aby se jednalo o dům, který patří do centra, má doplňkové funkce a zjednoduší dopravu. Dále jsme se snažili do řešení zapracovat dopravní vazby a propojit pěší trasy. Za čtvrté chceme, aby šlo o realizovatelné řešení, terminál se vystavěl do pěti let a dal se etapizovat," uvedl jeden z autorů Vladimír Tůma.

Při zpracování projektu si projektanti vytyčili čtyři hlavní pohledy. Aby dopravní uzel, jehož srdce je podle autorů terminál, nebyl monofunkční a odpovídal centru města, zjednodušil dopravu kolem terminálu a propojil jej s novými pěšími trasami. Ta vznikne na Varšavské ulici a bude vstupní zónou do terminálu. Podle projektu se změní i Horova ulice včetně prostranství před Tržnicí. Návrh nového řešení dopravy má zaručit i plynulost dopravy a měl by být realizovatelný do pěti let. Změna čeká i Chebský most, který by měl mít nově čtyři dopravní pruhy a byl řešen tak zvanými americkými křižovatkami. Řidiči v obou pravých pruzích by tak nebyli omezováni světelnými křižovatkami, ale plynule projeli celým centrem města. Bezpečí chodců by měla zajistit prosklená, 270 metrů dlouhá lávka nad tímto mostem, která by spojila centrum se čtvrtí Rybáře a končila by na horním nádraží. Ve studii je zredukováno i dolní nádraží. To by mělo být dvoukolejné a čekárny propojeny s autobusovým terminálem. Stavba dopravního terminálu zruší parkoviště ve Varšavské ulici a řidiči se podle autorů budou muset na nějakou dobu připravit na problémy s parkováním. Auta by ale podle autorů studie mohli odstavit na ploše, kde se nyní nachází dolní nádraží, které patří městu. Odstavné parkoviště autobusů by podle studie mělo být na prostranství před dnešní čerpací stanicí OMV.

PARKOVACÍ DOMY

Ačkoliv se Karlovým Varům podařilo za desítky let stěží vybudovat dva parkovací domy, studie s nimi počítá. A to hned se dvěma. První má vyrůst nad budovou magistrátu v Rybářích s kapacitou pro sto aut, druhý, tentokrát se čtyřmi stovkami parkovacích míst zabírá místo Správě lázeňských parků u solivárny. Tato organizace by se měla přestěhovat do zahradnictví v Drahovicích.

Velká změna čeká i chodce. Mimoúrovňové propojení spojí ulici Dr. Davida Bechera s místem, kde v současné době stojí dolní nádraží. S cyklopruhy projekt nepočítá, ačkoliv Karlovy Vary mají zpracovaný generel cyklodopravy, a město dokonce zaměstnává cyklokoordinátora. „Nepovažujeme za nutné, aby tu dnes byly," uvedli autoři s tím, že terminál, který má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží se zelenou střechou s hřišti a sportovními plochami na střeše, má zvýhodňovat zejména autobusovou dopravu.

NADŠENÍ I ZKLAMÁNÍ

První etapa nového integrovaného dopravního terminálu by měla spolknout 400 až 450 milionů korun. „Použít bychom chtěli dotace z Integrovaného plánu rozvoje území a máme i alokované peníze na inteligentní zastávky. Snažit se budeme i o dotace na úpravy Chebského mostu a nyní zjišťujeme, zda to bude možné z evropských nebo národních programů," uvedl primátor Petr Kulhánek.

A stejně jako on, i další karlovarští radní jsou návrhem řešení dopravy v centru téměř nadšeni. Oproti původní plánové miliardě je podle nich jednak levnější a také se jim líbí navrhované řešení dopravy. I když z projektu zmizelo původně plánované náměstí před tržnicí.

Jenomže projekt společnosti Hangár už vzbuzuje i kritiku. Výhrady má hnutí ANO i hnutí O co jim jde?!. ANO poukazuje na to, že Hangár dostal zakázku na studii za 790 tisíc korun bez výběrového řízení, a ptá se, zda hlasování manželky jednoho z autorů, pana Tůmy, která je zároveň radní, není střet zájmů. „Obdobně členství obou autorů v komisích, výborech a pracovních skupinách, které formulovaly zadání studie a také budou studii kontrolovat," tvrdí ANO. Návrh je podle ANO navíc v rozporu se starým i připravovaným územním plánem, což ale primátor Kulhánek rezolutně odmítl.

Hnutí O co jim jde?! se zase nelíbí, že takřka likviduje možnost pěší cesty mezi Rybáři a centrem města, ruší parkovací místa v centru pro občany i návštěvníky, nepočítá s náměstím a navrhovaná cena 700 milionů je pro ně bludem. „Reálně to bude stát jednou tolik," vyčíslili.