„Cestovní ruch je jedním z důležitých odvětví, které významně podporujeme, a záleží nám na tom, aby jeho další plánovaný rozvoj byl smysluplný a efektivní. Krušné hory jsou specifickou oblastí nabízející široké volnočasové vyžití v zimě i v létě, což vede k rostoucímu počtu tuzemských i zahraničních návštěvníků. Tento pozitivní trend se pak odrazil i ve studii Krušné hory – západ, která se především zaměřila na dostupnost rekreace a navrhla změny v dopravní infrastruktuře, což zvýší její efektivitu. Gratuluji úředníkům z odboru regionálního rozvoje k zisku tohoto prestižního ocenění a přeji mnoho dalších úspěšných projektů,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek s tím, že v letošním roce byl úspěšně spuštěn nový dotační program na podporu vybraných opatření z pořízené územní studie s alokací tři miliony korun.

U vítězné studie ocenilo ministerstvo snahu o koordinaci rozsáhlého území, řešení vazeb mezi jednotlivými obcemi i aktivitu navazujícího dotačního programu na podporu implementace vybraných opatření v dopravní a turistické infrastruktuře. Ministerstvo zároveň považuje územní studii za inspirativní pro další samosprávy. Oceněné studie jsou dostupné na krajském webu.

O výsledcích soutěže rozhodla odborná porota složená ze zástupců vypisovatelů. Těmi jsou Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Ministerstvo pro místní rozvoj, Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Český svaz stavebních inženýrů s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu, Agentury pro standardizaci a Národního centra stavebnictví 4.0.

Cílem soutěže je seznámit širokou odbornou i laickou veřejnost s důležitostí územního plánování. Soutěž je vypsána na podporu realizace kvalitních územních i regulačních plánů, urbanistických studií i koncepčních řešení částí územních celků, měst, obcí i krajiny. Projekty ukazují velmi vysokou úroveň zpracování, velký rozsah, hloubku a široký záběr řešení jednotlivých lokalit. Soutěž tak odráží důležitost a význam kvalitního zpracování studií pro přípravu územních plánů, jejich změn i investičních záměrů.