Ředitelé základních a mateřských škol z Mikroregionu Konstantinolázeňsko a Stříbrského regionu vyrazili na poznávací exkurzi na Karlovarsko. Vedoucí institucí sem společně s některými pedagogy a zastupiteli obcí přivedl zájem o zkušenosti se svazkovou školou. Tedy takovou, kdy je více škol řízeno jedním subjektem, svazkem obcí.

Tři obce na Karlovarsku, Sadov, Otovice a Hájek, spojuje jedna unikátní organizace, která tu před lety vznikla jako vůbec první v České republice Základní škola a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov. Některé plzeňské mikroregiony trpí v posledních letech také nepříznivým demografickým vývojem společnosti. To se podepisuje na klesající zaplněnosti škol, jejichž chod může být pro menší obce velmi nákladný.

Právě sadovská škola se díky tomuto spojení s okolními školami podobným problémům vyhnula. Návštěvníky zajímala také letitá zkušenost s úspěšným inkluzivním vzděláváním.

Základní škola a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov, vytvořená svazkem obcí Regionu Karlovarský venkov, tak díky spojení škol pod jedno vedení lépe zachází s financemi a také přestupy žáků z prvního na druhý stupeň nejsou tak složité. Školská právnická osoba zde vznikla již v roce 2006. A právě tato forma meziobecní spolupráce umožňuje udržet školy i v menších obcích, kde bývá jejich financování pro obec velmi náročné.

Exkurze se zúčastnilo celkem sedm škol. „Obce v těchto mikroregionech spolupracují už dlouhou dobu. Ředitelé a starostové se zajímali převážně o funkci svazkové školy a o výhody a nevýhody této spolupráce," informoval Jan Florian z místní akční skupiny Český západ, která s organizací exkurze pomáhala.

„U nás je velká míra nezaměstnanosti, rodiče mají problém s financováním různých nadstandardních výdajů i dojíždění a to se pak odráží všude. Některé obce by školu chtěly udržet, ale provoz pro ně může mít velmi složité finanční nároky. Chtěli jsme hlavně poznat a zjistit, jaké možnosti přináší svazková škola. Může se stát, že k takovému spojení u nás vůbec nedojde, ale i tak jsme chtěli vidět, jak vše funguje v praxi, a inspirovat se," dodal Florian.

Region Karlovarský venkov má pod sebou MŠ v Hájku, MŠ a první stupeň ZŠ v Sadově a MŠ a první a druhý stupeň ZŠ v Otovicích. Lépe se tu také daří inkluzi, tedy vzdělání rovnému pro všechny. „V našich třídách usilujeme o to, aby se cítili všichni žáci součástí skupiny. Všem dětem dáváme možnost rozvoje emočních i sociálních dovedností. Právě inkluzivní vzdělávání umožňuje takovýto rozvoj všem dětem a žákům handicapovaným i těm bez obtíží," uvedla ředitelka školy Jitka Topičová.

Někteří ze starostů, kteří se zúčastnili exkurze již v minulosti, zvažovali užší spolupráci či sloučení škol, tenkrát z toho ale sešlo. „Za 20 let v naší oblasti klesl počet žáků na polovinu. Cílem exkurze je zjistit, zda by svazková škola měla u nás smysl. V Bezdružicích máme úplnou ZŠ, ale potýkáme se s nedostatkem žáků. Podobné je to v sousedních Konstantinových Lázních a v Úterý," doplnil starosta Bezdružic Jan Soulek.

Během exkurze tak byli přítomni zástupci ZŠ Bezdružice, Konstantinových Lázní, Černošína, Kladrub, Kostelce, Záchlumí a Heřmanovy Hutě.