Kvůli distribuci mobilních telefonů do věznice stojí před Okresním soudem v Karlových Varech Stanislav Dér a Lukáš Kislinger z věznice Vykmanov. Podle obžaloby měl v roce 2017 vychovatel Kislinger předat vězni Dérovi tři telefony. Kislinger svou vinu popírá.

Podle včerejších výpovědí svědků, konkrétně Marty Švecové a vězně Tomáše Chrenáka, nebyl problém do věznice mobil poslat v takzvané kilovce, malé poštovní zásilce.

„S panem Dérem jsem se potkala jednou. Pak jsme si jen telefonovali. Byl to vždy on, kdo mi volal, a to v rámci svých možností z mobilu, v té době byl ve výkonu trestu,“ uvedla svědkyně Švecová.

S Dérem po telefonu konzultovala přeposílání balíčků do věznice na jeho jméno.

„Byli jsme domluveni, že mu je budu přeposílat. Vím, že jednou v něm byl mobil. V jednom balíčku, který ale nešel přes mě, bylo mobilů pět až šest,“ odpovídala Švecová na dotazy soudce Dalibora Čermáka.

To svědek Chrenák na otázky soudce nedokázal konkrétně odpovědět. „Byly na oddělení mobily? Nabízel je někdo k prodeji? Viděl jste u Déra telefony? Dostával často kilovky?“ ptal se soudce. Svědek odpovídal buď nevím nebo nepamatuji se. Na to mu soudce pohrozil možným stíháním, protože jeho odpovědi byly v rozporu s tím, co uvedl Chrenák v přípravném řízení. „Tady jste hovořil o tom, že Dér dokáže sehnat telefon do tří týdnů,“ upozornil soudce.

Svědkyně Irena Gondová, bývalá referentka věznice, která měla na starosti úřední poštu, vypovídala, jak se pošta do věznice dostává. „Pokud neprošla kvůli závadnému obsahu přes rentgen, byla označena. Takový dopis se pak řešil společně s odsouzeným, vychovatelem a preventistou,“ vysvětlila Gondová, která je v současnosti už v důchodu.

Podle obhajoby Kislingera jde v celém případě o mstu vůči vychovateli, který upozornil na nešvary ve věznici, kde jsou například drogy na denním pořádku.